Rijopleiding en rijexamen

Om op de openbare weg te mogen rijden, hebt u als bestuurder een rijbewijs nodig.

De examens worden georganiseerd door de gewestelijke overheid. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee centra: Anderlecht en Schaarbeek.

Voor verschillende voertuigen heeft u verschillende rijbewijzen nodig:

Nieuws: Covid-19-maatregelen

Op vrijdag 8 januari gaf de federale regering groen licht voor een versoepeling in de sector van de rijopleiding en rijexamens.

De rijopleidingen en rijexamens van alle categorieën mogen heropstarten. De voorwaarden voor het hervatten van de activiteiten zijn vastgelegd in dit  protocol.pdf (573.96 KB)

De praktijklessen van de EHBO-opleiding zijn ondertussen ook opnieuw opgestart. Er valt echter heel wat achterstand in te halen, waardoor u moet rekening houden met een wachttijd.

Als gevolg van de Covid-19-crisis worden voorlopige rijbewijzen tot en met 30 september 2021 verlengd: mobilit.belgium.be

Verlenging van de documenten en termijnen om aan rijexamens deel te nemen:

Voor de volgende punten wordt de geldigheidstermijn automatisch verlengd tot en met 30 september 2021, als de termijn tussen 13 maart 2020 en 29 september 2021 verstrijkt:

  • de termijn van drie jaar tijdens dewelke de gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen
  • de geldigheidstermijn van de EHBO-opleiding of van de opleidingsvrijstelling
  • de geldigheidstermijn van het attest waaruit blijkt dat men geslaagd is voor het theoretische examen
  • de geldigheidsduur van een jaar van het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer
  • de geldigheidsperiode van een jaar van het slagen voor de risicoperceptietest
  • de geldigheidstermijn van het rijgeschiktheidsattest “CARA”
  • de geldigheidstermijn van drie jaar voor elk geslaagd deel van het theoretisch of praktisch examen basiskwalificatie en van het gecombineerd theoretisch of praktisch examen (categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

Categorie B : de maximale stageduur van 18 maanden vervalt.

Nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E:

De code 95 die vermeld is bij categorieën C en D en nascholingen worden verlengd zoals aangegeven in de volgende tabel, volgens de vervaldatum :  

Vervaldatum document  

Verlenging 

01/02/2020 - 30/06/2020 

tem 01/07/2021 

01/07/2020 - 31/08/2020 

+ 13 maanden 

01/09/2020 - 30/06/2021 

+ 10 maanden 

 

Wij nodigen u uit de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer te raadplegen voor meer informatie. 

 

Wetgeving:

 

Contact