Rijopleiding en rijexamen

Om op de openbare weg te mogen rijden, hebt u als bestuurder een rijbewijs nodig.

De examens worden georganiseerd door de gewestelijke overheid. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee centra: Anderlecht en Schaarbeek.

Voor verschillende voertuigen heeft u verschillende rijbewijzen nodig:

Nieuws: Covid-19-maatregelen

De opleidingen en examens voor het rijbewijs kunnen voor alle categorieën plaatsvinden. De voorwaarden voor het hervatten van de activiteiten zijn vastgelegd in dit document : Voorwaarden voor de heropstart van de lessen en examens voor het besturen van een voertuig 28 .06.2021 (561.01 KB)

Als gevolg van de Covid-19-crisis worden de voorlopige rijbewijzen opnieuw verlengd: mobilit.belgium.be

 • tot en met 31 december 2021 van alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid vervalt na 15 maart 2020 en voor 1 oktober 2021
 • tot en met 31 maart 2022 van alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid vervalt na 30 september 2021 en voor 1 januari 2022

Maak zo vlug mogelijk een afspraak!

De planningen lopen snel vol, aarzel dus niet om een afspraak te maken om uw examen tijdig af te leggen. Houd er rekening mee dat u het examen misschien een paar keer moet afleggen en let op de geldigheidstermijn van al uw documenten. 

Bekijk de informatie op de websites van de examencentra voordat u een afspraak maakt:   

Voor het rijbewijs B moet u de EHBO-opleiding volgen (of over een vrijstelling beschikken) voordat u de risicoperceptietest mag afleggen.

Zodra u voor het theoretische examen bent geslaagd, kunt u het eerste deel van de opleiding (als e-learning) volgen op eerstehulpopweg.brussels

Zodra de e-learning er opzit, kunt u zich voor de opleiding met fysieke aanwezigheid inschrijven. Opgelet: ook daar moet u enige wachttijd incalculeren.

Verlenging van de documenten en termijnen om aan het examen deel te nemen:

 • verlenging tot en met 31 december 2021 als de geldigheid vervalt tussen 13 maart 2020 en 30 september 2021
 • verlenging tot en met 31 maart 2022 als de geldigheid vervalt tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021

Deze verlenging geldt voor volgende punten: 

 • de termijn van drie jaar tijdens welke de gevolgde lesuren in een rijschool in aanmerking worden genomen
 • de geldigheidstermijn van de EHBO-opleiding of van de vrijstelling daarvoor
 • de geldigheidstermijn van het attest waaruit blijkt dat men geslaagd is voor het theoretische examen
 • de geldigheidstermijn van een jaar van het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer
 • de geldigheidstermijn van een jaar van het slagen voor de risicoperceptietest
 • de geldigheidstermijn van het rijgeschiktheidsattest “CARA”
 • de geldigheidstermijn van drie jaar voor elk geslaagd deel van het theoretische of praktische examen basiskwalificatie en van het gecombineerde theoretische of praktische examen (categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

Categorie B: de maximale stageduur van 18 maanden vervalt.

Nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E:

De codes 95 die vermeld worden bij categorieën C en D alsook de nascholingen worden verlengd zoals aangegeven in de volgende tabel, volgens de vervaldatum:  

Vervaldatum document  

Verlenging 

01/02/2020 - 30/06/2020 

tem 01/07/2021 

01/07/2020 - 31/08/2020 

+ 13 maanden 

01/09/2020 - 30/06/2021 

+ 10 maanden 

Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer vindt u meer informatie. 

Wetgeving:

Contact