Motor & scooter: Rij verstandig. Rij veilig.

Het is niet altijd eenvoudig om in de stad met de moto of de scooter de weg op te gaan. Een sterke verkeersdichtheid, veel weggebruikers, steeds nieuwe vervoerswijzen, hindernissen, noem maar op…

In 2020 was in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij vrijwel 20% van de ongevallen met doden of zwaardgewonden een motorrijder betrokken.

Tussen 2011 en 2020 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de 173 verkeersdoden en zwaargewonden voor alle categorieën van weggebruikers samen 30 dode en zwaargewonde tweewielers (fietsers en motorrijders).

De meeste zware ongevallen gebeuren met auto’s. Op de tweede plaats komen de ongevallen zonder tegenpartij waarbij de motorrijder zelf de controle over zijn voertuig verliest.

Het Gewest voert verkeersaudits uit telkens er op een gewestweg wegenwerken gepland staan. Daarbij is het de bedoeling om de infrastructuur veilig te maken voor alle weggebruikers en dus ook voor motorrijders.

De verkeersregels naleven, je snelheid aanpassen, leren omgaan met hindernissen in de stad, een preventieve rijstijl hanteren, een goede uitrusting kiezen, voorzien in het onderhoud van de motor, motorrijschool volgen, op een rustige manier met alle andere weggebruikers het Brussels wegennet delen. Dat adviseren beroepsrijders op de motor en de scooter om in Brussel veilig de weg op te gaan!

Tip nr. 1 – Motorrijschool volgen

Ben je een beginnende motorrijder? Dan is het essentieel dat je een rijopleiding volgt. Er bestaan 4 motorrijbewijzen afhankelijk van het vermogen van de motor en de leeftijd van de bestuurder. Ben je een ervaren motorrijder? Dan blijft het nuttig om bij te scholen, om je kennis op te frissen! Alle informatie over het motorrijbewijs en rijscholen vind je hier

Tip nr. 2 – De verkeersregels naleven

De snelheidsbeperking (30 km/u in het Brussels Gewest behalve waar verkeersborden anders aangeven), je plaats op de rijbaan (je mag niet rijden in fietszones, op het trottoir, op de pechstrook e.d.), een stilstaande rij auto’s inhalen en voorbijsteken: even de verkeersregels opfrissen.

Tip nr. 3 – Je snelheid matigen

Motorrijders en scooters moeten zoals alle andere voertuigen de snelheidsbeperking naleven: zo staat het in de Wegcode! In het Brussels Gewest rijd je 30 km/u, behalve waar een verkeersbord anders aangeeft. Tips om vlot te rijden en op tijd af te remmen. 

Tip nr. 4 - Tip nr. ° 5 – Een preventieve rijstijl hanteren

Afstand houden, letten op dode hoeken van auto’s, bussen en vrachtwagens, veilig voorrang nemen, voorzichtig kruispunten oprijden, zorgen dat je zichtbaar bent en oogcontact maken met autobestuurders. Preventief rijden kun je leren!

Tip nr. 4 - Tip nr. 5 – Een preventieve rijstijl hanteren

Afstand houden, letten op dode hoeken van auto’s, bussen en vrachtwagens, veilig voorrang nemen, voorzichtig kruispunten oprijden, zorgen dat je zichtbaar bent en oogcontact maken met autobestuurders. Preventief rijden kun je leren!

Tip nr. 6 – Hindernissen in de stad

Hoe vermijd je ze. Riooldeksels, tramrails, snelheidsvertragers, druk verkeer, kruispunten… Een ritje op de motor in de stad zit vol “hinderlagen”. Tips om hiermee rustig om te gaan. 

 

Bij regen kan de bestrating en het wegoppervlak glad zijn. Op zo'n moment vermindert ook aanzienlijk de zichtbaarheid. Draag zichtbare kleding, wees alert en maak oogcontact met de andere weggebruikers. Stap niet op de motor bij gladde wegen of mist.

Tip nr. 7 – De helm is verplicht!

Je bent verplicht om steeds een helm te dragen, en dan bij voorkeur een integraalhelm, ongeacht de categorie van je motor of scooter. Let hierop bij het kiezen. 

Tip nr. 8 – Een goede uitrusting kiezen

Naast de verplichte helm zijn ook laarzen, handschoenen en versterkte kleding essentieel om je te beschermen als je valt of bij een ongeval. Met kleuren en zelfs een streepje fluo is nog beter! 

Tip nr. 9 – Je motor goed onderhouden

Kijk regelmatig je bandenspanning, je remmen en de ketting na, dan rijd je gerust en voorkom je vooral ongevallen. Een stuk van het nazicht kun je zelf doen. Voor andere controles ga je best regelmatig eens langs bij een gespecialiseerd monteur! 

Tip nr. 10 – Autobestuurders, opgelet voor tweewielers!

Motorrijders hebben geen koetswerk dat hen beschermt. Omdat het volume van een motor of een scooter veel kleiner is dan van een auto is hun snelheid moeilijk in te schatten. Een seconde onoplettendheid volstaat voor een ernstig ongeval. Autobestuurders, blijf aandachtig. Er rijdt misschien een motor in één van je achteruitkijkspiegels! 

 

Maar het volstaat niet om gewoon de verkeersregels te volgen. Ook onderling respect, voorzichtigheid en kennis van de andere weggebruikers zijn elementen die ervoor zorgen dat iedereen op een veilige manier samen de weg op kan.

Welke regels legt de wegcode op? 12 essentiële punten

 1. De snelheidsbeperking naleven: 30 km/u vrijwel overal in het Brussels Gewest behalve als een verkeerbord anders aangeeft.
 2. Steeds het dimlicht en het rode achterlicht gebruiken, ook overdag. Artikel 30 bis van de wegcode.
 3. Rijden op 2/3 van de rijstrook.
 4. Het is verboden te rijden op de pechstrook, verkeerswerven, fietsopstelstroken aan de verkeerslichten, fietspaden, trottoirs, bijzondere overrijdbare beddingen. Op de busbaan mag je rijden vlak voor je van richting gaat veranderen.
 5. Banden: een profieldiepte van minstens 1,6 mm.
 6. Het dragen van een gehomologeerde valhelm is verplicht, ongeacht het type motorfiets en zowel voor de bestuurder als voor de medereiziger. Behalve indien het rijwiel beschikt over een cabine en één of meerdere veiligheidsgordels.
 7. Laarzen, bottines of hoge schoenen, handschoenen, een motorbroek of -pak en een vest met lange mouwen zijn verplicht voor motoren van meer dan 50 cc. Voor bromfietsen zijn naast de verplichte valhelm ook een vest met lange mouwen, handschoenen, een lange broek en aangepaste bottines eveneens aanbevolen. Artikel 36 van de wegcode.
 8. Een rijbewijs is verplicht voor motoren vanaf 50 cc. Een rijbewijs van categorie A (A1/A2/A) boven de 50 cc: theoretisch examen + manoeuvres + proef op de openbare weg. Rijbewijs AM bromfiets klasse B (tot een snelheid van 45 km/u): theoretisch examen + manoeuvres
 9. Inhalen: enkel langs de linkerkant.
 10. Een file inhalen: de snelheid is beperkt tot 50 km/u en mag niet meer dan 20 km/u sneller zijn dan deze van de file.
 11. Het is verboden om te rijden met een kind van jonger dan 3 jaar op de motor. Tussen 3 en 8 jaar: een motor van ten hoogste 125 cc. Het kind dient een helm en een aangepaste uitrusting te dragen. Het moet tevens over een geschikt kinderzitje of kinderbeveiligingssysteem beschikken. Artikel 35 van de wegcode.
 12. Een motor mag niet breder zijn dan 1 m.

De plaats van motorrijders op de weg

Voor elke categorie tweewielige motorfietsen zijn er specifieke verkeersregels.

Motorfietsen klasse A (bromfiets)

Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders van bromfietsen klasse A het fietspad gebruiken dat aangeduid wordt door een wegmarkering, door een verkeersbord D7 (verplicht fietspad)
of D9 (deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en bromfietsen klasse A), voor zover er één is, het rechts in hun rijrichting ligt en berijdbaar is.
Bromfietsen van klasse A mogen niet rijden in gedeelde zones aangeduid met een bord D10.

 

In bepaalde gevallen is het verkeer van bromfietsen ook toegelaten in een straat met beperkt eenrichtingsverkeer, op voorwaarde dat dit beperkt eenrichtingsverkeer aangeduid wordt en er een verkeersbord aan toegevoegd werd waarop de uitzondering voor fietsers en bromfietsen klasse A aangeduid wordt.

Motorfietsen klasse B

Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van de geldende snelheidsbeperking:

 • Wanneer de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, mogen de bestuurders van bromfietsen klasse B kiezen of ze het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen, gebruiken, wanneer dit aanwezig is, of ze mogen ook de rijweg gebruiken. Artikel 9.1.2. van de wegcode.
 • Het gebruik van het fietspad is echter alleen toegestaan op voorwaarde dat de andere weggebruikers die zich hierop bevinden, niet in gevaar gebracht worden.
 • Wanneer een hogere snelheidsbeperking geldt, moeten de bestuurders van bromfietsen klasse B het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen, gebruiken, wanneer dit aanwezig en bruikbaar is.

We wijzen echter nog op volgende regels:

 • Bestuurders van bromfietsers klasse B mogen het fietspad uitsluitend gebruiken wanneer het rechts van hen ligt in hun rijrichting.
 • Een fietspad dat aangeduid wordt met een verkeersbord D7 kan door toevoeging van bijkomende verkeersborden verplicht worden of verboden worden voor bestuurders van bromfietsen klasse B.
 • Bestuurders van bromfietsen klasse B mogen de fietspaden aangeduid met een verkeersbord D9 of D10 niet gebruiken (deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers).

Plaats van de motorfietsen op de rijweg

Op een rijbaan die niet verdeeld is in rijstroken mogen bestuurders van motorfietsen:

 • zich over de ganse breedte van de rijweg begeven voor zover deze slechts opengesteld is in zijn rijrichting.
 • zich op de helft van de breedte langs de rechterzijde begeven als de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

De bestuurder van een motorfiets mag zich op een rijbaan die verdeeld is in rijstroken over de ganse breedte van de rijstrook waarop hij rijdt, begeven.