Brussel met de moto

Met de moto in de stad rijden, vergt een zekere voorbereiding.

Je plaats in het verkeer vinden, ervoor zorgen dat je gezien wordt, rekening houden met de andere weggebruikers, obstakels op de weg vermijden... zijn maar enkele van de problemen waarmee motorrijders dagelijks geconfronteerd worden.

En dat is niet onbelangrijk, want de meeste ongevallen waarbij motorrijders betrokken zijn, doen zich voor in een stedelijke omgeving, en dan vooral op kruispunten.

Er bestaan verschillende categorieën van gemotoriseerde tweewielers en elke categorie heeft haar eigen verkeersregels.

 

Plaats van de motorrijders op de weg

Motorfietsen klasse A (bromfiets)

Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders van bromfietsen klasse A het fietspad gebruiken dat aangeduid wordt door een wegmarkering, door een verkeersbord D7 (verplicht fietspad) of D9 (deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en bromfietsen klasse A), voor zover er één is, het rechts in hun rijrichting ligt en berijdbaar is.

In bepaalde gevallen is het verkeer van bromfietsen ook toegelaten in een straat met beperkt eenrichtingsverkeer, op voorwaarde dat dit beperkt eenrichtingsverkeer aangeduid wordt en er een verkeersbord aan toegevoegd werd waarop de uitzondering voor fietsers en bromfietsen klasse A aangeduid wordt.
Motorfietsen klasse B

Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van de geldende snelheidsbeperking :

  • Wanneer de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, mogen de bestuurders van bromfietsen klasse B kiezen of ze het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen, gebruiken, wanneer dit aanwezig is, of ze mogen ook de rijweg gebruiken.
  • Het gebruik van het fietspad is echter alleen toegestaan op voorwaarde dat de andere weggebruikers die zich hierop bevinden, niet in gevaar gebracht worden.
  • Wanneer een hogere snelheidsbeperking geldt, moeten de bestuurders van bromfietsen klasse B het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen, gebruiken, wanneer dit aanwezig en bruikbaar is.


We wijzen echter nog op volgende regels :

  • Bestuurders van bromfietsers klasse B mogen het fietspad uitsluitend gebruiken wanneer het rechts van hen ligt in hun rijrichting.
  • Een fietspad dat aangeduid wordt met een verkeersbord D7 kan door toevoeging van bijkomende verkeersborden verplicht worden of verboden worden voor bestuurders van bromfietsen klasse B.
  • Bestuurders van bromfietsen klasse B mogen de fietspaden aangeduid met een verkeersbord D9 of D10 niet gebruiken (deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers).

 

Plaats van de motorfietsen op de rijweg

Op een rijbaan die niet verdeeld is in rijstroken mogen bestuurders van motorfietsen :

  • zich over de ganse breedte van de rijweg begeven voor zover deze slechts opengesteld is in zijn rijrichting.
  • zich op de helft van de breedte langs de rechterzijde begeven als de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

De bestuurder van een motorfiets mag zich op een rijbaan die verdeeld is in rijstroken over de ganse breedte van de rijstrook waarop hij rijdt, begeven.