De Gewestelijke Fietsroutes

Fietsroutes zijn aanbevolen fietswegen voor verplaatsingen op middellange en lange afstand, die ofwel door verschillende gemeenten (gewestelijke fietsroutes) ofwel binnen eenzelfde gemeente (gemeentelijke fietsroutes) lopen.

In het algemeen volgen deze routes lokale wegen, omdat het verkeer er minder druk is, minder snel verloopt en dus minder stresserend is dan op de hoofdwegen. Omdat bepaalde natuurlijke of kunstmatige obstakels (brug over een dal, een kanaal, een autosnelweg, doorgang onder een spoorweg, enz.) moeten worden genomen, lopen de routes soms ook over grotere verkeersaders.

Er zijn 19 gewestelijke fietsroutes (GFR's) gepland:

  • 12 radiale (nummers 1 tot 12)
  • 2 in ringvorm (A en B) en 1 in boogvorm (C)
  • 3 routes die genoemd zijn naar de geografische herkenningspunten op het traject: Kanaal (tweetalige afkorting CK), de Zenne (SZ) en de Maalbeek (MM)
  • 1 route die genoemd is naar de stedelijke herkenningspunten die door het traject met elkaar verbonden worden: de Paleizenroute (PP)

Deze routes zullen verbonden worden met de Groene Wandeling, die heel het gewest omringt, en met de fietsroutes van het Vlaams Gewest. De realisatie van deze routes wordt volledig gefinancierd door het Gewest en gebeurt in samenwerking met de Brusselse gemeenten.

De Gemeentelijke Fietsroutes (GemFR's)

Hun aantal is onbepaald en ze zijn niet genummerd. De GemFR's zijn terug te vinden op de gedrukte versie van de fietskaart van Brussel Mobiliteit. De realisatie ervan is volledig in handen van de gemeenten, die van het Gewest aanzienlijke subsidies kunnen krijgen voor de aanleg ervan.

Meer info: op groteroutepaden zie je hoe sommige GFR's in het verlengde liggen van Vlaamse en Waalse fietsroutes, wat erg interessant is voor fietspendelaars van buiten het gewest.