Goederenvervoer

We kunnen onze goederen anders vervoeren. En dat is niet altijd duurder, het kan soms zelfs heel rendabel zijn!

Bezoldigd vervoer

Alle info voor taxichauffeurs, taxi-uitbaters, exploitanten van limousines en bijzondere vormen van geregeld vervoer.

Coordinatie van de bouwplaatsen

De werkzaamheden op gewestwegen zijn onderworpen aan een specifieke reglementering. Ze moeten het akkoord krijgen van de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen.

Technische publicaties

Om inrichters van de openbare ruimte te helpen bij het uitwerken van hun projecten, kunnen ze een beroep doen op heel wat documenten. U vindt ze hier terug.

Rijscholen

De rijscholen moeten erkend worden, alsook de instructeurs en de directeurs van de rijscholen.

Uitzonderlijk vervoer

Een uitzonderlijk voertuig overschrijdt de maximale massa of afmetingen vastgesteld in de Wegcode en het technisch reglement. Een vergunning is dan vereist.

Mobiliteitsadviseurs

Brussel Mobiliteit organiseert de opleiding mobiliteitsadviseur (CeMa). De administratie heeft ook een platform opgericht waar deze mobiliteitsspecialisten ervaringen kunnen uitwisselen.