Good Neighbourhood

Levenskwaliteit is het sleutelwoord van Good Move: rustige, veilige, gediversifieerde wijken, aangenaam om in te wonen en aangepast aan alle generaties. Om lokale mobiliteit en kwaliteit van de openbare ruimte te combineren, identificeert het Gewest drie luiken:

  • De standaardbeperking van 30 km/u in het gewestelijke grondgebied invoeren om het lokale karakter van de wegen te herstellen, het aantal ongevallen te verminderen en plaats te maken voor de voetgangers en fietsers
  • De circulatieplannen en autoluwe wijken implementeren om de wijken leefbaarder te maken en aan de actieve vervoerwijzen en het openbare vervoer grote zones te bieden die vrij zijn van doorgaand verkeer
  • Grote emblematische openbare ruimten renoveren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de veiligheid en het comfort van alle burgers die er halt houden voor hun plezier of om te genieten van vermaak dat er wordt georganiseerd

 

 

 

 

Videofragment geproduceerd in het kader van de voorbereiding van het regionaal mobiliteitsplan en het openbaar onderzoek ervan (10/2019)

 

 

Voorbehouden ruimte op de weg per type gebruik van de openbare ruimte (eenheid: ha), in 2014 voor het Brussel Gewest

 

Brussel, Stad 30

Sinds 1 januari 2021 is 30 km/u de algemene regel in de Brusselse straten, behalve op enkele grote assen waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u bedraagt. In woonerven is de snelheid beperkt tot 20 km/u.

De Stad 30 betekent potentieel minder verkeersongevallen met al hun dramatische gevolgen. Jaarlijks komen in Brussel 50 mensen om het leven of raken ernstig gewond door ongevallen als gevolg van overdreven snelheid. De Stad 30 is ook een betere levenskwaliteit en minder lawaai. De Stad 30 zorgt voor een beter samenleven van de verschillende weggebruikers: bij 30 km/u verplaatsen voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit, fietsers, autobestuurders... zich in alle veiligheid.

Op www.stad30.brussels vindt u een kaart met de maximumsnelheid per weg, alle voordelen van een Stad 30 en een antwoord op vele vragen die de nieuwe maatregel oproept.

Lokale mobiliteitscontracten

De gemeenten zijn onmisbaar voor de implementering van het mobiliteitsbeleid. Zij hebben al een gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP) en moeten dit nu actualiseren zodat het de doelstellingen van het gewestelijke mobiliteitsplan (Good Move) vertaalt in concrete en operationele maatregelen die op gemeentelijk niveau moeten worden geïmplementeerd.

Overigens is het Gewest ook van plan om de gemeenten in het algemeen meer te ondersteunen bij de implementatie van het GMP, via een nieuw partnerschap: het lokaal mobiliteitscontract.

Het lokaal mobiliteitscontract is een instrument van samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten, dat in het kader van het Good Move-plan is ingevoerd om de vorming van grote autoluwe wijken te vergemakkelijken, in coherentie met de Stad 30-visie. Het doel van deze maatregel is dus om het verkeer binnen de autoluwe wijken te reduceren en de kwaliteit en veiligheid van alle verplaatsingswijzen te waarborgen, met inbegrip van de vlotte doorstroming van de voertuigen van het openbaar vervoer. Het doorgaand verkeer zal er sterk worden ontmoedigd.

Illustratie van het concept van autoluwe "mazen" en verkeersverschuiving:

 

In totaal komen 50 mazen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking voor steun. Momenteel zijn de eerste 11 opgestart.

2021: Vijfhoek, Dielegem, Kuregem, Sint-Gillis Voorplein, Flagey - Vijvers van Elsene en Colignon-Josaphat
2022: Leopold-Pannenhuis, historisch Molenbeek, Brussel-Neerstalle, Vogelenzang en Roodebeek

Op autoluwewijken.brussels vindt u een kaart met alle autoluwe wijken en kunt u per opgestarte wijk doorklikken voor meer info (perimeter, overlegmomenten...). U vindt er ook alle voordelen en een antwoord op de vele vragen die de nieuwe maatregel oproept. 

Meer weten