Mobiliteitsadviseurs

Brussel Mobiliteit organiseert al sinds 2001 de opleiding mobiliteitsadviseur (CeMa).

De administratie heeft ook een platform opgericht waar deze mobiliteitsspecialisten ervaringen kunnen uitwisselen en hun kennis kunnen vervolmaken.

Tegelijk is het de gelegenheid om de band met gelijkaardige netwerken in Vlaanderen en Wallonië aan te halen.

Wat is een mobiliteitsadviseur?

Mobiliteitsadviseurs zijn allrounders die binnen hun instelling (administratie, bedrijf, vereniging, kabinet...) verschillende essentiële functies vervullen:

 • ze zijn de schakel tussen verschillende actoren die bij de verplaatsingsproblemen betrokken zijn
 • ze volgen mobiliteitsprojecten op vanaf het prilste concept tot de concrete realisatie en uiteindelijke evaluatie
 • ze brengen zaken die niet of slecht werken in kaart en stellen oplossingen voor
 • ze vereenvoudigen de communicatie naar het grote publiek

Waarom een CeMa-netwerk?

Brussel Mobiliteit wil in samenwerking met Brulocalis (de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) deze mobiliteitsadviseurs samenbrengen in een netwerk om:

 • de band aan te halen tussen de mobiliteitsprofessionals
 • hen aan te moedigen kennis en ervaring uit te wisselen
 • permanente voming te verzekeren
 • diensten aan te bieden rond elementen uit de basisopleiding, zoals vormingen en werkgroepen rond bijkomende reglementering, vrachtverkeer, handel en mobiliteit...

De instrumenten van het CeMa-netwerk

 • de Mobiliteitsgids is het Brusselse mobiliteitsmagazine dat om de drie maanden verschijnt
 • de Katern van de Mobiliteitsgids brengt bijkomende technische inzichten over bepaalde thema's (beheer van bouwplaatsen, schoolvervoerplannen, parkeren...)
 • opleidingen vormen een aanvulling op de basislessen en vinden hun inspiratie in de actualiteit of worden ingericht op verzoek van de mobiliteitsadviseurs
 • werkgroepen gaan in beperktere kring dieper in op de onderwerpen
 • jaarlijks ontmoeten de mobiliteitsadviseurs elkaar om een balans op te maken van de activiteiten en om nieuwe impulsen te geven aan het programma voor de volgende jaren

Interesse voor de opleiding mobiliteitsadviseur?

De opleiding richt zich tot professionals die in de mobiliteitssector actief zijn (personeelsleden van de gewestelijke en gemeentelijke administraties, van de MIVB, van de politiediensten, van fietsersverenigingen...). Behoort u tot deze doelgroep? Neem dan contact op met Brussel Mobiliteit: mobiliteit@gob.brussels