Kies uw traject

Op zoek naar het snelste, veiligste op gemakkelijkste fietstraject in het gewest? Check onze routeplanner!

Het Brusselse fietsnetwerk

Een goed fietsnetwerk is uiterst belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Daarom bouwt Brussel stap voor stap een netwerk van fietsroutes uit, zodat fietsers zich rustig en veilig kunnen verplaatsen.

De structuur van dit netwerk bestaat uit drie grote onderdelen:

  • de Gewestelijke Fietsroutes (GFR's) zijn bewegwijzerd en doorkruisen verschillende gemeenten, zowel via lokale wegen als via hoofdverkeerswegen (doorgaans gewestwegen), met voorzieningen die afhankelijk zijn van het type weg. Er bestaan tevens gemeentelijke fietsroutes
  • de fietsvoorzieningen op de hoofdwegen, waar fietsers in de mate van het mogelijke gescheiden worden van het autoverkeer
  • het openstellen van wijken voor fietsers op de lokale wegen, waar gemikt wordt op gemengd verkeer: de fietsers rijden samen met de auto's, waarvan de snelheid ingeperkt wordt door de invoering van de zones 30, het veralgemenen van het beperkt eenrichtingsverkeer (BEV)...

Hierbij komt nog de Groene Wandeling, een prachtig afgebakend traject van meer dan 63 km binnen het gewest waarlangs fietsers en voetgangers verschillende parken en natuurgebieden kunnen doorkruisen.

Fietsinfrastructuur in Brussel

Er bestaat al heel wat fietsinfrastructuur in Brussel. Op de pagina projecten vindt u een aantal grote projecten die momenteel uitgevoerd worden.