Laat u zien !

Tijdens de wintermaanden fietst u een groot deel van de dag in het donker. Een goede verlichting is essentieel!

Tellingen wijzen uit dat nog te veel fietsers niet in orde zijn met de wettelijke regels, en dus zichzelf in gevaar brengen. Laat u zien !

Wat zegt de wegcode ?

Uw fiets moet lichten hebben: vooraan wit of geel, achteraan rood, met een bereik van minimaal 100 meter.

Deze lichten mogen ook knipperen, en op andere plaatsen worden vastgemaakt: op uw rugzak, op uw voorhoofd…

Uw fiets moet reflectoren hebben: wit vooraan en rood achteraan, geel of wit aan de pedalen + een reflecterende strook op de banden of reflectoren in de spaken (geel of oranje).

Bent u niet in orde met deze regels? De boetes gaan van 55 tot 1375 euro! Het is dus belangrijk om te investeren in goed materiaal, uw fietshandelaar kan u hierbij helpen.

 

Wat kunt u nog meer doen?

  • Draag lichte kleuren.
  • Alles wat reflecteert is welkom: snapwraps rond armen of benen, hesjes, riemen...

Let op: reflecterende elementen op zich zijn niet voldoende, noch voor de wet, noch voor uw veiligheid! Onder bepaalde hoeken licht het reflecterende deel niet op, en is uw verlichting uw enige garantie op zichtbaarheid.

Ga er van uit dat u niet gezien bent, en let vooral op bij valavond: dan gebeuren de meeste ongevallen.