Technische keuring

Om uw veiligheid op de weg en de bescherming van het milieu te garanderen, moet elk voertuig dat op de openbare weg wordt gebruikt technisch in orde zijn.

De technische keuring is de dienst die onderzoekt of uw voertuig voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid en milieubescherming. Tijdens de inspectie worden verschillende onderdelen gecontroleerd zoals remmen, vering, koplampen, chassis en veiligheidsgordels...

Nieuws: controle op de uitstoot van dieselmotoren

Sinds 1 juli 2022 controleren de technische controlecentra de uitstoot van dieselmotoren. Bij deze controle wordt gebruik gemaakt van een nieuwe technologie, namelijk een PN-meter die het aantal fijnstofdeeltjes meet dat de roetfilter niet tegenhoudt. De controle vindt tegelijk plaats in de drie gewesten van het land en hanteert dezelfde drempelwaarden.

De voertuigen waarop deze nieuwe controle betrekking heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn voertuigen van categorie M1 (personenvervoer) en N1 (goederenvervoer), waarvoor ten minste emissienorm Euro V geldt. De andere types voertuigen zullen in de nabije toekomst een gelijkaardige controle ondergaan.

De drempelwaarden zijn de volgende:

 1. Een meetresultaat onder 250.000 fijnstofdeeltjes/cm³ betekent dat het voertuig voldoet tot aan de volgende technische controle.
 2. Een meetresultaat tussen 250.000 fijnstofdeeltjes/cm³ en 1.000.000 fijnstofdeeltjes/cm³ geeft aanleiding tot een opmerking zonder boete en zonder een verplichting tot herstelling of een nieuwe controle, maar de werking van de roetfilter moet wel in de gaten worden gehouden.
 3. Een meetresultaat boven 1.000.000 fijnstofdeeltjes/cm³ betekent dat de filter stuk is of ontbreekt. Dit levert een rode kaart op en een rijverbod, alsook de verplichting het voertuig opnieuw te laten controleren na herstelling.

Bij wijze van uitzondering heeft het Brusselse Gewest beslist om een afwijking toe te staan, volgens de regels in de volgende paragraaf, om de herstelling en aanpassing van Euro 5a, b (zie LEZ-criteria) en 6 dieselvoertuigen die te veel fijne deeltjes uitstoten, d.w.z. meer dan 1.000.000 deeltjes/cm³, mogelijk te maken. Deze maatregel is geldig tot 31 december 2025.

Sinds1 januari 2024 krijgen gebruikers bij een periodieke keuring of een eerste keuring met een voertuig dat niet aan de regels voldoet, een groen keuringsbewijs waarop staat dat hun voertuig niet aan de regels voldoet wat betreft deeltjesemissies en moet worden gerepareerd voor de volgende technische keuring, maximum 3 maanden later. Als het voertuig bij de derde herkeuring nog steeds niet conform is, verandert het groene keuringsbewijs met beperkte geldigheid in een rood keuringsbewijs met een beperkte geldigheidsduur van 2 weken. Het voertuig moet binnen 15 dagen opnieuw worden gekeurd.

Sinds de Euro 5-norm moeten nieuwe voertuigen die in Europa worden verkocht, voldoen aan strengere normen voor uitlaatemissies, met inbegrip van fijne deeltjes. Sinds juli 2022 zijn de centra voor technische keuring uitgerust met testapparatuur die het aantal uitgestoten deeltjes per cm³ meet.

Dit is geen extra keuring of een nieuwe norm, maar een aanpassing van de meetapparatuur voor deeltjesemissie aan dieselvoertuigen, Euro 5a, b en 6, die als zodanig zijn goedgekeurd voor gebruik op de weg.

FAQ

 • Wat te doen in geval van een geschil?
 1. Spreek de stationschef aan. Wend u tot de verantwoordelijke van het keuringscentrum. Een verhelderend gesprek kan in veel gevallen duidelijkheid scheppen.
 2. Neem contact op met de directie van de instelling. Hebt u meer vragen of bent u niet tevreden met de oplossing van de stationschef, aarzel dan niet en neem contact op met de directie van de onderneming waartoe het keuringscentrum behoort om dit te bespreken.
 3. Bent u nog steeds niet tevreden met de oplossing van de directie, dan kunt u in laatste instantie een klacht indienen bij directie Voertuigen en Goederenvervoer van Brussel Mobiliteit, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel (e-mail: mobiliteit@gob.brussels)
 • Het voertuig bevindt zich in het buitenland

Wanneer een voertuig zich in een in een andere lidstaat van de Europese Unie bevindt, laat de houder het voertuig keuren door een instelling die daartoe door de overheid van het betrokken land erkend is, ten einde de wettelijk bepaalde termijn te respecteren. In ieder geval wordt het voertuig zo vlug mogelijk gekeurd om zijn toestand te regulariseren wanneer het terug naar België komt. Het door het buitenland afgeleverde document moet worden overgemaakt.

Onthaal - administratief

Technisch keuringscentrum

Het is verplicht om vooraf een afspraak te maken.

De centra zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 17 uur. Op maandag- en donderdagavond zijn de technische controlecentra tot 19 uur geopend.

In Brussel (In het Brussels Gewest) zijn er twee technische keuringsondernemingen. Elk van hen heeft twee technische keuringscentra:

Hoe bereidt u uw auto voor op de technische keuring?

Om uw technische keuring te slagen, moet u de algemene staat van uw voertuig overlopen. Voor de meest delicate operaties kunt u het beste een professional raadplegen. U kunt echter zelf een aantal basiscontroles uitvoeren. Anders loopt u het risico dat u wordt afgewezen voordat u zelfs maar met de inspectie begint.

Keuringsbewijs

Het keuringsbewijs krijgt u nadat het voertuig een technische keuring heeft ondergaan. Dit keuringsbewijs is beschikbaar in groen of rood. Gelieve altijd in het bezit te zijn van een geldig keuringsbewijs, anders kan het zijn dat u wordt gesanctioneerd wanneer het voertuig door de politie wordt geïnspecteerd.

Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig

Bij laattijdige keuring van uw voertuig, d.w.z. eens de vastgestelde termijn verstreken is, wordt een toeslag aangerekend. In geval van overmacht waarover de minister of zijn gemachtigde oordeelt, kan de toeslag voor een laattijdige aanbieding worden terugbetaald. Gelieve hiervoor het  aanvraagformulier terugbetaling van de toeslag.pdf(PDF) (106.41 KB) te gebruiken.

Personenwagen

Personenwagens zijn voertuigen van de categorie M1 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van personen, bestuurder niet inbegrepen, met maximum acht zitplaatsen. Tot deze categorie behoren nochtans ook voertuigen voor speciale doeleinden, zoals kampeerwagens. Deze laatste zijn onderworpen aan een specifieke reglementering opgenomen in het hoofdstuk kampeerwagens.

Voertuigen bestemd voor wedstrijden

Naargelang de doorgevoerde verbouwingen worden de voertuigen in twee categorieën opgesplitst.

Voor de voertuigen van categorie 1, bestemd voor wedstrijden, zijn enkel de hierna opgesomde wijzigingen toegelaten:

 • Montage van een veiligheidsbeugel, volgens schets, uitgevoerd in buizen van koud getrokken staal, zonder lassen.
 • Naast de reglementaire gordels is het plaatsen van een harnas toegestaan. De vasthechting ervan mag niet gebeuren op de bevestigingen van de zetel.
 • Speciale zetels, de zogenaamde kuipzetels, waarvan de vasthechting moet gebeuren door middel van bouten, platen en tegenplaten, moeten niet noodzakelijk de oorspronkelijke glijbanen gebruiken.
 • Facultatieve montage van een buitenaf bedienbare stroomonderbreker.
 • Facultatieve montage van een zwaardere brandblusser dan diegene die verplicht is.
 • Mogelijkheid om beschermingen aan te brengen rond het carter en de brug, op voorwaarde dat ze bevestigd zijn door middel van bouten en kunnen verwijderd worden voor de technische keuring.
 • Mogelijkheid om trekhaken vooraan en achteraan te bevestigen, die gelijkwaardig zijn aan de originele.
 • Mogelijkheid om bijkomende sluitingen op de motorkap en het kofferdeksel te plaatsen, op voorwaarde dat de oorspronkelijke sluitingen behouden blijven.
 • De benzinepomp mag naar de kofferruimte verplaatst worden, op voorwaarde dat die degelijk wordt bevestigd en zich in een gasdichte doos bevindt. De leidingen die bij deze gelegenheid zouden gewijzigd worden moeten hogedrukleidingen zijn en er mag geen enkele verbinding aanwezig zijn in de passagiersruimte.
 • Mogelijkheid om een verstevigingsstang te plaatsen tussen de koppen van de schokdempers, op voorwaarde dat deze met bouten bevestigd wordt aan de bestaande verankeringspunten.

Een groen keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur van 1 jaar wordt afgeleverd. Het wedstrijdvoertuig wordt toegelaten tot het normale verkeer.

Alle andere types van wijzigingen bestemd voor wedstrijden worden ondergebracht in categorie 2.

Een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur van 6 maand wordt afgeleverd. Het wedstrijdvoertuig wordt in beperkte mate tot het normale verkeer toegelaten, d.w.z. op de heen- en terugweg van en naar de woonplaats van de eigenaar of naar de garage waar het voertuig wordt voorbereid op de wedstrijd, en ook op de weg naar de technische keuring of de keuring van de bevoegde federaties (CSN-ASAF-VAS).

Welke documenten zijn vereist?

De voertuigen bestemd voor wedstrijden moeten beschikken over een aanvullend attest voor voertuigen bestemd voor wedstrijden dat uitgereikt wordt door één van de volgende bevoegde federaties:

 • NSC (Nationale Sportieve Commissie)
 • ASAF (Association Sportive Automobile Francophone)
 • VAS (Vlaamse Autosport Federatie)

Het attest dat afgeleverd wordt door één van deze twee laatste federaties moet medeondertekend worden door de NSC.

Een bijlage bij dit attest herneemt de verscheidene verbouwingen op een individuele technische fiche. Opgelet: het attest heeft een beperkte geldigheidsduur.

Lichte bedrijfsvoertuigen ≤ 3,5T

Lichte bedrijfsvoertuigen zijn voertuigen van categorie N1 met een maximaal toegestane massa (MAM) van minder dan of gelijkwaardig aan 3,5 ton die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen.

Zware bedrijfsvoertuigen > 3,5T

Zware bedrijfsvoertuigen zijn voertuigen van de categorie N2, N3, O2, O3 en O4 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van goederen.

De vrachtwagens en trekkers voor opleggers van de categorie N worden opgedeeld in de volgende subcategorieën:
- categorie N2: Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 3,5 ton en ≤ 12 ton
- categorie N3: Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 12 ton
 
De opleggers en aanhangwagens van de categorie O worden opgedeeld in de volgende subcategorieën:
- categorie O2: Maximaal Toegelaten Massa boven 0,75 ton maar onder 3,5 ton
- categorie O3: Maximaal Toegelaten Massa boven 3,5 ton maar onder 10 ton
- categorie O4: Maximaal Toegelaten Massa boven 10 ton
 

Landbouwvoertuigen

De landbouw- of bosbouwtrekker: elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/u, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de landbouw- of bosbouw zijn bestemd of voor het trekken van aanhangwagens voor de landbouw- of bosbouw. Het kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden en/of kan met zitplaatsen voor meerijders worden uitgerust.
 
Landbouwtrekkers worden in twee categorieën ingedeeld:
- categorie T: trekkers op wielen
- categorie C: trekkers op rupsbanden
waar de letter “a” of “b” kan aan toegevoegd worden in functie van de snelheid bekomen door constructie:
- "a" voor trekkers op wielen die ontworpen zijn voor een snelheid ≤ 40 km/u
- "b" voor tractoren op wielen die ontworpen zijn voor een snelheid > 40 km/u
 
 

Landbouw- of bosbouwaanhangwagen

Landbouwaanhangwagens (R)

Elke landbouw- of bosbouwaanhangwagen die ontworpen is om door een landbouw- of bosbouwtrekker te worden getrokken en voornamelijk is bedoeld voor het vervoeren van ladingen of het bewerken van materialen.
De categorie R wordt nader bepaald door toevoeging van de index “a” of “b”, in functie van de snelheid waarvoor de landbouwaanhangwagen ontworpen is:
- “a” voor de aanhangwagens ontworpen voor een snelheid kleiner dan of gelijk aan 40 km/u
- “b” voor de aanhangwagens ontworpen voor een snelheid groter dan 40 km/u

Verwisselbare getrokken landbouw- of bosbouwmachine (S)

Iedere inrichting gebruikt in de landbouw of de bosbouw ontworpen om getrokken te worden door een landbouwtrekker, en die de functie van deze laatste wijzigt of deze een nieuwe functie geeft, zoals bv. een mestton, een kunstmeststrooier, een mestverspreider, een zaaimachine, een balenpers… (zie voorbeelden hieronder).
De categorie S is onderverdeeld in twee categorieën waar op het einde de index “ a “ of “ b “ kan aan toegevoegd worden, in functie van de snelheid waarvoor de machine werd ontworpen:
- “a” voor de verwisselbare getrokken machines ontworpen voor een snelheid ≤ 40 km/u
- “b” voor de verwisselbare getrokken machines ontworpen voor een snelheid > 40 km/u
 

Kampeervoertuig

Een kampeerwagen (motor-home) is een voertuig van de categorie M1 (8+1 plaatsen) voor speciale doeleinden waarvan de constructie een woonaccommodatie omvat die tenminste bestaat uit de volgende uitrustingen:
- zitplaatsen en een tafel
- slaapaccommodatie die met behulp van de zitplaatsen mag worden gecreëerd
- kookgelegenheid
- opbergfaciliteiten
Deze uitrusting moet vast zijn bevestigd. De tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk opklapbaar is.

Een kampeeraanhangwagen is elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het verblijf van personen en waarvan de binneninrichting blijvend aan het koetswerk bevestigd is.

Keuring voor de eerste ingebruikname of voor de datum van heringebruikname en daarna om de 2 jaar.

Oldtimer

Een oldtimer is een voertuig dat al meer dan 25 jaar in het verkeer is, dat is ingeschreven onder de O-plaat of dat zal worden ingeschreven onder de O-plaat. Wedstrijdvoertuigen die zijn ingeschreven onder de O-plaat van categorie 1 (toegelaten tot het vrije verkeer) kunnen worden beschouwd als oldtimer. De volgende voertuigen kunnen ook als oldtimers worden beschouwd:
- land- en bosbouwtrekkers
- langzaam rijdende voertuigen
- rupsvoertuigen
Wedstrijdvoertuigen van categorie 2 kunnen niet als vooroudervoertuigen worden beschouwd.

Motorfietsen

Sinds 1 januari 2023 moeten motorfietsen boven de 125 cc voor tweedehandsverkoop en na een ongeval technisch gekeurd worden. Motorfietsen worden dus niet standaard onderworpen aan een periodieke keuring.

Niet alle motorfietsen vallen onder de nieuwe verplichting. Het gaat alleen om voertuigen met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc en om elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kW én een maximumsnelheid hoger dan 45 km/u.

Het accent van de motorfietskeuring ligt op de verkeersveiligheid en de impact die de motor heeft op het milieu en de geluidsoverlast. Daartoe worden de remuitrusting, de stuurinrichting, de lichten en reflectoren, de ophanging, het chassis, de uitstoot en geluidsproductie gecontroleerd.

Na de controle wordt een groen of rood keuringsbewijs afgeleverd. Als het voertuig ernstige gebreken vertoont zal erop vermeld worden dat het niet verkocht mag worden.

Praktisch

In het Brussels Gewest worden motorfietsen alleen gekeurd in het technisch controlecentrum van Schaarbeek in de Kolonel Bourgstraat. Een afspraak maken kan via de website van de autocontrole.

Autobus en buscar

De technische voorwaarden waaraan de motorvoertuigen moeten voldoen variëren naargelang de categorie waartoe ze behoren.

Autocars en autobussen zijn voertuigen van de categorie M2 en M3 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van personen die, zonder inbegrip van de zetel van de bestuurder, meer dan acht zitplaatsen bevatten, en met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) onder (M2) of boven (M3) 5 ton.