Good Network

 

De fundamentele uitdaging van Good Move is het herstellen van een beter evenwicht tussen de verplaatsing per auto en de andere verplaatsingswijzen teneinde de wegen van de actieve modi te verbeteren, evenals de prestaties van het bovengronds openbaar vervoer. Het Gewest moet beschikken over goed ontwikkelde, gestructureerde, overzichtelijke en doeltreffende vervoernetwerken. De verbetering van het leefkader in het Gewest hangt af van de reorganisatie ervan, die het transitverkeer rationaliseert en de vervoerwijzen die het sterkst zijn aangepast aan de stedelijke context, opwaardeert. Daartoe ontwikkelt het Gewest zijn acties met betrekking tot de netwerken in drie luiken:

  • Optimalisering van het gebruik van de bestaande infrastructuren om de doorstroming van alle vervoerwijzen te garanderen
  • Ontwikkeling en verbetering van de verschillende netwerken, onder meer door het creëren van routes voor voetgangers, fietsers en vrachtwagens, in aanvulling op nieuwe lijnen voor het openbaar vervoer
  • Garanderen van een goede servicegraad van de verschillende netwerken, infrastructuren en uitrustingen door preventief beheer en regelmatig onderhoud

U kunt hier alle lopende inrichtingsprojecten in Brussel ontdekken.

Brussel Mobiliteit heeft technische gidsen ontwikkeld die projectmanagers helpen bij de inrichting van de openbare ruimte.

 

Kaarten van multimodale wegenspecialisatie

Het Gewest heeft een strategie ontwikkeld om duidelijke prioriteiten te stellen bij het delen van de wegen; de multimodale wegenspecialisatie. Die integreert alle verplaatsingswijzen door voor elke ervan een structurerend netwerk vast te stellen (voetganger, fiets, openbaar vervoer, gemotoriseerd verkeer (auto) en vrachtwagen).
De ontwikkelde aanpak is gebaseerd op het beheersen van de verkeersvraag, met als doel de verdeling van de openbare ruimte opnieuw in evenwicht te brengen ten voordele van alle gebruikers van de vormen van actieve mobiliteit, en het gebruik van het openbaar vervoer te versterken. Het ontwerp van de verschillende netwerken en de regels voor hun gezamenlijke bestaan in de openbare ruimte volgen daarom het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer en privévervoer).

Zo heeft het Gewest kaarten gemaakt die het mogelijk maken om de locatie van de mobiliteitsnetwerken van het plan te specificeren. Deze worden gemaakt in overleg met de gemeenten, en de Brusselse Regering keurt ze goed. Hieronder bevinden zich de versies die op 5 maart 2020 door de Regering zijn goedgekeurd.

Drie niveaus per netwerk:

  • PLUS:  voor de grote verplaatsingsassen op grootstedelijke schaal
  • COMFORT: om de netwerken aan te vullen en de bediening van de verschillende polen van de hoofdstad te verzekeren
  • WIJK: voor het verzekeren van een precieze bediening van de wijken en de stedelijke functies, waarbij zowel de prestaties van elk netwerk als zijn goede integratie in de openbare ruimte mogelijk worden gemaakt

Kies hieronder het netwerk voor auto's, voetgangers, vrachtverkeer, openbaar vervoer of fiets: