PBM-Wandelingen

Toegankelijke parken en groene zones

Sedert 2008 voert Leefmilieu Brussel werken uit in verschillende groene zones van Brussel om deze toegankelijk te maken voor PBM. Het gaat om het Elisabethpark, het Koning Boudewijnpark, het Scheutbos, het Hallepoortpark, het Pede-park en de Abdij Ter Kameren.

De werken bestaan uit plaatselijke ingrepen zoals een verlaging van de boordstenen, de aanleg van recreatieve zones, de toegang tot speelpleinen en het wegwerken van hindernissen (boordstenen, hellingen...). Ze gaan gepaard met de aanleg van beveiligde voetgangerslussen (zie hieronder, gemeentelijke initiatieven).

Op de website handy.brussels vindt u alle praktische informatie over de parken, sportzalen e.d. die toegankelijk zijn voor PBM.


Gemeentelijke initiatieven

De gemeenten Evere en Watermaal-Bosvoorde bestuderen met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de mogelijkheid om elk op hun grondgebied beveiligde voetgangerslussen aan te leggen voor personen met een beperkte mobiliteit. Dit concept van voetgangerslussen werd uitgewerkt door de vzw Toegankelijkheid en Mobiliteit voor Allen.

Bedoeling is om voetgangerstrajecten te creëren die alle gebruikers, ook de PBM, toegang moeten verlenen tot recreatieve activiteiten, met een maximale garantie op veiligheid en autonomie. De lussen moeten zoveel mogelijk activiteitenpolen met elkaar verbinden. Die polen kunnen van openbare, culturele of sportieve aard zijn of met het openbaar vervoer te maken hebben.