De Brussel'Air-premie

Zeg uw wagen vaarwel en verplaats u op een andere manier in Brussel dankzij een mobiliteitsbudget!

Met de Brussel'Air-premie bindt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de strijd aan tegen de luchtvervuiling door het autoverkeer. Deze premie is bedoeld om de Brusselse automobilisten aan te moedigen hun wagen aan te kant te laten staan voor milieuvriendelijker transportmiddelen: het openbaar vervoer, de taxi, de fiets, te voet, carsharing...

Iedere inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zijn nummerplaat laat schrappen, kan onder bepaalde voorwaarden een Brussel'Air-premie ontvangen.

De Brussel'Air-premie verwijst naar een mobiliteitspakket waarvan de inhoud varieert naargelang van de gekozen optie.

Meer info over de voorwaarden: leefmilieu.brussels