Leerlijnen Voetgangers en Fietsers

Voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs. Ontdek onze pedagogische handleidingen vol concrete en logisch opgebouwde oefeningen. Ga ermee aan de slag om van uw leerlingen ervaren voetgangers en fietsers in het Brusselse verkeer te maken.

Bestel de papieren versies van deze handleidingen via dit formulier. Bestel de beloningen via dit formulier.

Leerkrachten kleuteronderwijs: Kleine Stappers

De  Badge Kleine Stappers_handleiding.pdf(PDF) (13.37 MB)

om uw kleuters de basisbeginselen van het stappen aan te leren.

 

Bijlage 1:  Kleine Stappers_Oefening_Mobiliteit in beeld (A4).pdf(PDF) (567.06 KB)

Deze tekeningen gebruikt u bij de oefening ‘Mobiliteit in beeld’, zie pg. 35 van bovenstaande handleiding. U drukt de pagina’s af op A4-formaat en knipt ze vervolgens in 2, zodat elke halve bladzijde een tekening bevat.

 

Bijlage 2:  Kleine Stappers_Controlefiche (A4).pdf(PDF) (1.58 MB)

Deze controlefiche gebruikt u tijdens de eindproef, aan het eind van het leerproces van deze badge. Meer uitleg op pg. 42 van bovenstaande handleiding.

 

Bijlage 3a: Kleine Stappers_Zelfevaluatiefiche (A4).pdf(PDF) (9.86 MB)

Deze oefening laat u door uw leerlingen uitvoeren nadat ze de eindproef hebben afgelegd. Meer uitleg op pg. 42 van bovenstaande handleiding.

 

Bijlage 3b: Kleine Stappers_Zelfevaluatie bijhorende affiches (A3).pdf(PDF) (7.62 MB)

Deze affiches heeft u nodig voor de zelfevaluatie-oefening, zie hierboven. U drukt elke affiche af op A3-formaat.

 

Bijlage 4: Kleine Stappers_Kaartjes voor ouders (A4).pdf(PDF) (15.44 MB)

Deze kaartjes vult u in na de eindproef. U deelt ze kort nadien uit aan de ouders. Meer uitleg op pg. 48 van bovenstaande handleiding.

Leerkrachten kleuteronderwijs: Kleine Trappers

 

De  Badge Kleine Trappers_handleiding.pdf(PDF) (35.03 MB)  

om uw kleuters te leren fietsen op een loopfiets of op een fiets met trappers.

 

Bijlage 1: Kleine Trappers_Controlefiche (A4).pdf(PDF) (3.72 MB)

Deze controlefiche gebruikt u tijdens de eindproef, aan het eind van het leerproces van deze badge. Meer uitleg op pg. 42 van bovenstaande handleiding.

 

Bijlage 2: Kleine Trappers_Zelfevaluatiefiche (A4).pdf(PDF) (7.19 MB)

Deze oefening laat u door uw leerlingen uitvoeren nadat ze de eindproef hebben afgelegd. Meer uitleg op pg. 42 van bovenstaande handleiding.

 

Bijlage 3: Kleine Trappers_Kaartjes voor ouders (A4).pdf(PDF) (17.54 MB)

Deze kaartjes vult u in na de eindproef. U deelt ze kort nadien uit aan de ouders. Meer uitleg op pg. 49 van bovenstaande handleiding.

Leerkrachten 1e graad lager onderwijs: Voetgangers Brons

De  Badge Voetgangers Brons_handleiding.pdf(PDF) (27.94 MB)

om uw leerlingen zelfstandig te leren stappen, onder begeleiding van een volwassene. 

 

Bijlage 1:

Voetgangers Brons_Oefening_Babbelen over stappen (A4).pdf(PDF) (398.08 KB)

Deze tekeningen gebruikt u bij de oefening ‘Babbelen over stappen’, zie pg. 38 van bovenstaande handleiding. U drukt de pagina’s af op A4-formaat en knipt ze vervolgens in 2, zodat elke halve bladzijde een tekening bevat.

 

Bijlage 2: Voetgangers Brons_Controlefiche (A4).pdf(PDF) (3.24 MB)

Deze controlefiche gebruikt u tijdens de eindproef, aan het eind van het leerproces van deze badge. Meer uitleg op pg. 45 van bovenstaande handleiding.

 

Bijlage 3a: Voetgangers Brons_Zelfevaluatie uitleg (A4).pdf(PDF) (4.67 MB)

Deze oefening laat u door uw leerlingen uitvoeren nadat ze de eindproef hebben afgelegd. Meer uitleg op pg. 45 van bovenstaande handleiding.

 

Bijlage 3b: Voetgangers Brons_Zelfevaluatie uitdeelbladen (A4).pdf(PDF) (6.61 MB)

Deze uitdeelbladen heeft u nodig voor de zelfevaluatie-oefening, zie hierboven. U drukt de pagina 1 keer af voor elke leerling, op A4-formaat.

 

Bijlage 4: Voetgangers Brons_Kaartjes voor ouders (A4).pdf(PDF) (11.48 MB)

Deze kaartjes vult u in na de eindproef. U deelt ze kort nadien uit aan de ouders. Meer uitleg op pg. 49 van bovenstaande handleiding.

Leerkrachten 1e graad lager onderwijs: Fietsers Brons

De  Badge Fietsers Brons_handleiding.pdf(PDF) (32.84 MB)

om de fietsbehendigheid van uw leerlingen te vergroten.

 

Bijlage 1: Fietsers Brons_Oefening_Fietsen is tof (A4).pdf(PDF) (351 KB)

Deze tekeningen gebruikt u bij de oefening ‘Fietsen is tof!’, zie pg. 45 van bovenstaande handleiding.

 

Bijlage 2: Fietsers Brons_Oefening_Waar moet de fietser rijden (A3).pdf(PDF) (488.4 KB)

Deze tekeningen gebruikt u bij de oefening ‘Waar moet de fietser rijden?’, zie pg. 46 van bovenstaande handleiding. U drukt elke tekening af op A3-formaat.

 

Bijlage 3: Fietsers Brons_Oefening_Ken je fiets (A3).pdf(PDF) (2.44 MB)

Deze afbeelding kunt u gebruiken bij de oefening ‘Ken je fiets!’, zie pg. 48 van bovenstaande handleiding. U drukt de tekening af op A3-formaat.

 

Bijlage 4: Fietsers Brons_Parcours eindproef (A3).pdf(PDF) (13.78 MB)

Deze afbeelding stelt het parcours van de eindproef voor. U kunt het parcours afdrukken op A3-formaat, om u te helpen de eindproef voor te bereiden. Meer uitleg op pg. 51 van bovenstaande handleiding.

 

Bijlage 5: Fietsers Brons_Controlefiche (A4).pdf(PDF) (4.03 MB)

Deze controlefiche gebruikt u tijdens de eindproef, aan het eind van het leerproces van deze badge. Meer uitleg op pg. 50 van bovenstaande handleiding.

 

Bijlage 6a: Fietsers Brons_Zelfevaluatie uitleg (A4).pdf(PDF) (7.61 MB)

Deze oefening laat u door uw leerlingen uitvoeren nadat ze de eindproef hebben afgelegd. Meer uitleg op pg. 50 van bovenstaande handleiding.

 

Bijlage 6b: Fietsers Brons_Zelfevaluatie uitdeelbladen (A4).pdf(PDF) (2.24 MB)

Deze uitdeelbladen heeft u nodig voor de zelfevaluatie-oefening, zie hierboven. U drukt de pagina 1 keer af voor elke leerling, op A4-formaat.

 

Bijlage 7: Fietsers Brons_Kaartjes voor ouders (A4).pdf(PDF) (12.34 MB)

Deze kaartjes vult u in na de eindproef. U deelt ze kort nadien uit aan de ouders. Meer uitleg op pg. 58 van bovenstaande handleiding

Leerkrachten 2e graad lager onderwijs: Fietsers Zilver

De Badge fietsers zilver handleiding.pdf(PDF) (47.34 MB) om de stuurvaardigheid van uw leerlingen te vergroten.

Bijlage 1: Fietsers Zilver_Oefening_Fietsen is tof! (A4).pdf(PDF) (4.01 MB)

Deze tekeningen gebruikt u bij de oefening ‘Fietsen is tof!’, zie pg. 44 van bovenstaande handleiding.

Bijlage 2:  Fietsers Zilver_Oefening_Waar moet de fietser rijden (A3).pdf(PDF) (11.43 MB)

Deze tekeningen gebruikt u bij de oefening ‘Waar moet de fietser rijden?’, zie pg. 46 van bovenstaande handleiding. U drukt elke tekening af op A3-formaat.

Bijlage 3: Fietsers Zilver_Oefening_Verkeersborden (A4).pdf(PDF) (6.91 MB)

Deze tekeningen en bijhorende uitleg kunt u gebruiken bij de oefening ‘Verkeersborden’, zie pg. 48 van bovenstaande handleiding.

Bijlage 4a:  Fietsers Zilver_Oefening_Ken je fiets! (schema met legende - A3).pdf(PDF) (2.19 MB)

Deze afbeelding kunt u gebruiken bij de oefening ‘Ken je fiets!’, zie pg. 50 van bovenstaande handleiding. U drukt de tekening af op A3-formaat.

Bijlage 4b: Fietsers Zilver_Oefening_Ken je fiets! (blanco schema - A3).pdf(PDF) (3.89 MB)

Deze afbeelding kunt u gebruiken bij de oefening ‘Ken je fiets!’, zie pg. 50 van bovenstaande handleiding. U drukt de tekening af op A3-formaat.

Bijlage 5: Fietsers Zilver_Parcours eindproef (A3).pdf(PDF) (2.95 MB)

Deze afbeelding stelt het parcours van de eindproef voor. U kunt het parcours afdrukken op A3-formaat, om u te helpen de eindproef voor te bereiden. Meer uitleg op pg. 59 van bovenstaande handleiding.

Bijlage 6: Fietsers Zilver_Controlefiche (A4).pdf(PDF) (3.11 MB)

Deze controlefiche gebruikt u tijdens de eindproef, aan het eind van het leerproces van deze badge. Meer uitleg op pg. 58 van bovenstaande handleiding.

Bijlage 7a: Fietsers Zilver_Zelfevaluatie uitleg (A4).pdf(PDF) (4.18 MB)

Deze oefening laat u door uw leerlingen uitvoeren nadat ze de eindproef hebben afgelegd. Meer uitleg op pg. 69 van bovenstaande handleiding.

Bijlage 7b: Fietsers Zilver_Zelfevaluatie uitdeelbladen (A4).pdf(PDF) (2 MB)

Deze uitdeelbladen heeft u nodig voor de zelfevaluatie-oefening, zie hierboven. U drukt de pagina 1 keer af voor elke leerling, op A4-formaat.

Bijlage 8: Fietsers Zilver_Kaartjes voor ouders (A4).pdf(PDF) (3.19 MB)

Deze kaartjes vult u in na de eindproef. U deelt ze kort nadien uit aan de ouders. Meer uitleg op pg. 69 van bovenstaande handleiding.

Leerkrachten 2e en 3e graad lager onderwijs

De handleiding ‘Voetgangers Zilver’, om te werken rond voetgangersvaardigheden met je leerlingen van de 2e graad lager onderwijs, zal binnenkort beschikbaar zijn.

De pedagogische pakketten voor de leerkrachten van de 3e graad lager onderwijs zullen beschikbaar zijn in 2025.