Voorzieningen voor PBM

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de toegankelijkheid tot de openbare ruimte verzekeren voor alle gebruikers. Onder toegankelijkheid verstaan we de mogelijkheid om, op autonome en eenvoudige wijze, deel te nemen aan sociale, culturele en economische activiteiten. De meeste mensen kunnen dat zonder hulp, maar voor sommigen is dat niet vanzelfsprekend.

De inrichtingsvoorschriften voor personen met een beperkte mobiliteit werden opgenomen in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (Titel VII), zoals bijvoorbeeld een doorgang zonder hindernissen, een vrije doorgang van minimum 1,5 meter, een stabiele, niet-gladde ondergrond, enz. Allemaal voorschriften die ook van nut zijn voor de andere voetgangers. Meer specifieke infrastructuren, zoals kruispunten met verkeerslichten uitgerust met een geluidssysteem, podotactiele tegels en geleidingssystemen op de grond, verbeteren ook het comfort voor de slechtzienden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een kwalitatieve openbare ruimte voor voetgangers, en ook voor PBM. Daarom heeft het samen met het OCW zijn vademecum 'Personen met beperkte mobiliteit in de openbare ruimte' bijgewerkt. De publicatie heeft voortaan Cahier Voetgangerstoegankelijkheid. In deze gids wordt uiteengezet welke problemen samengaan met welk type handicap en worden technische oplossingen gegeven die de projectverantwoordelijken dienen toe te passen bij het inrichten of herinrichten van de openbare ruimte.

Dit naslagwerk kwam tot stand in samenwerking met verschillende verenigingen voor PBM. Heel wat van de voorzieningen voor PBM worden ook aanbevolen in het kader van de Staten Generaal (Brusselse) van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld de maatregel gericht tot de wegbeheerders en de openbarevervoersmaatschappijen "de PBM's als referentie nemen voor de inrichting van de trottoirs, met inbegrip van de halten voor openbaar vervoer".

Om dit in de praktijk te brengen, stelt Brussel Mobiliteit samen met de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) op.