Bedrijfsleverinsgplan

Het goederenvervoer in de stad wordt heel vaak uitsluitend geassocieerd met de bevoorrading van handelszaken. Nochtans brengen bedrijven en overheidsdiensten, ongeacht hun omvang of activiteitensector, ook een niet-verwaarloosbare hoeveelheid goederenvervoer teweeg. Heel weinig van deze bedrijven en diensten zijn zich echter bewust van wat hun gebouwen binnenkomt of uitgaat, van de werkingsmodaliteiten of zelfs de werking, of van het prijskaartje dat eraan verbonden is.

Het bedrijfsleverinsgplan, dat in Engeland beter gekend is onder de naam Delivery and Servicing Plan, is een strategisch document dat, door de leverings- en afhalingsprocessen te optimaliseren, meerdere doelstellingen nastreeft:

  • ervoor zorgen dat de bevoorrading van het bedrijf en de ophaling van goederen bij het bedrijf (hier bedoeld in de ruime zin van ‘organisatie’) in optimale omstandigheden verlopen
  • voor het bedrijf de kosten van het beheer van de bestellingen en de leveringen drukken. Deze exploitatiekosten kunnen immers gereduceerd worden door de goederen te groeperen, wat niet alleen het aantal verplaatsingen vermindert, maar ook de tijd die besteed moet worden aan de aankoop en het in ontvangst nemen van de goederen
  • de negatieve impact van de leveringen, zoals de CO²-uitstoot, de verkeerscongestie en de verkeersonveiligheid verkleinen.

In 2014 heeft Brussel Mobiliteit een oproep tot het indienen van kandidaturen gepubliceerd voor bedrijven die belangstelling hadden voor het opstellen van een bedrijfsleveringsplan (BLP). Sindsdien hebben een grote bank, een universiteit en 5 KMO's uit zeer uiteenlopende bedrijfstakken zoals de horeca, de biokruidenhandel of de bouwsector een begeleiding op maat gekregen voor het opstellen van hun BLP. Dit resulteerde vaak in concrete maatregelen die werden uitgevoerd, zoals het verminderen van het aantal leveranciers, het gebruik van minder vervuilende voertuigen of het gebruik maken van fietskoeriers.

In 2017 maakt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de oefening voor zijn eigen gebouwen. Bovendien heeft de GOB zich aangesloten bij het Europese project BuyZET waarin de steden Oslo, Kopenhagen, Rotterdam, Southampton en Brussel vertegenwoordigd zijn. Samen onderzoeken ze hoe ze de overheidsopdrachtprocedures kunnen aanpassen zodat die de ontplooiing van een duurzame stedelijke logistiek zouden bevorderen.