Steun voor hinder door wegenwerken

Hindert een werf het autoverkeer voor uw handelszaak? Het Gewest ondersteunt u en kan u, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire vergoeding en een premie voor verfraaiingswerken aan uw handelszaak toekennen.

Voorwaarden

  • Uw zaak is gelegen op of aan het terrein van een gecoördineerde bouwplaats die het autoverkeer of het openbaar vervoer in minstens één rijrichting en op zijn minst 29 opeenvolgende dagen stillegt.
  • Uw onderneming is actief in een toegelaten sector en gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tegemoetkoming

Vergoeding

Het forfaitaire bedrag van de vergoeding varieert naargelang het aantal voltijdse equivalenten binnen de handelszaak:

  • minder dan 2 VTE’s: 2.000 euro
  • 2 tot minder dan 5 VTE’s: 2.350 euro
  • 5 tot minder dan 10 VTE’s: 2.700 euro

Premie verfraaiingswerken

De micro-ondernemingen kunnen een premie ontvangen voor verfraaiingswerken aan hun gevel of ruimtes die opengesteld zijn voor hun klanten. Het bedrag van de premie komt overeen met 40% van de toegestane investeringen.

Denkt u te voldoen aan de toekenningsvoorwaarden?

Surf naar www.premieskmo.brussels en vraag een premie of vergoeding aan!