De taxi's voor PBM

Momenteel zijn 97 Brusselse taxi's uitgerust om rolstoelgebruikers te vervoeren. Het aantal vergunningen voor taxi's voor PBM zal minstens 200 bedragen, wat neerkomt op een potentiële toename van 100 voertuigen die uitgerust zijn voor PBM.

Weigert men u een taxi te sturen die aangepast is voor personen met een beperkte mobiliteit of moet u abnormaal lang wachten? Heeft u een andere onaangename ervaring in verband met uw vraag naar een pmb-taxi? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit via het nummer 0800 94 001 en vermeld de dag en het uur van het incident, alsook de naam van de maatschappij of de telefooncentrale waarover u ontevreden bent.    

Indien u een taxi wil bestellen die aangepast is aan personen met een beperkte mobiliteit, kunt u contact opnemen met één van de taxibedrijven uit de onderstaande lijst.

Gehandicapten kunnen ook gebruik maken van de TaxiBus van de MIVB. Een gehandicapte persoon is een persoon die beschikt over het juiste document van de FOD Sociale Zekerheid. Deze persoon moet zich vooraf hebben ingeschreven om van het systeem gebruik te kunnen maken.

Personen die gebruik willen maken van de TaxiBus, moeten contact opnemen met de centrale van de MIVB (02 515 23 65) om te laten weten dat ze een rit nodig hebben. Als de gehandicapte een TaxiBus heeft gebruikt moet hij in geval van een klacht deze klacht indienen via de website van de MIVB. 

Meer info:

 

Opleiding taxichauffeurs: onthaal van personen met een beperkte mobiliteit

Rolstoelgebruiker

 

Slechtziende passagier