Prediagnose schoolmobiliteit

Elke Brusselse kleuter-, lagere en middelbare school, van alle onderwijsnetten en alle onderwijstypes, is verplicht om elke 3 jaar een formulier ‘prediagnose schoolmobiliteit’ aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te bezorgen.

Dankzij dit prediagnose-formulier:

  • krijgt u zelf een beter zicht op de huidige mobiliteitssituatie van uw school en schoolomgeving
  • geeft u het Gewest de nodige informatie om de algemene schoolmobiliteit beter te kunnen inschatten en hier rekening mee te houden in haar beleid
  • kunt u zich kandidaat stellen voor het opstarten van een schoolvervoerplan (SVP)

De prediagnose bevat:

  • de kenmerken van de school (aantal leerlingen, aantal personeelsleden, schooluren…)
  • een beschrijving van de bereikbaarheid van de school via verschillende verplaatsingswijzen
  • een analyse van de verplaatsingen van de leerlingen tussen hun woonplaats en de school en van de verplaatsingen in het kader van schoolactiviteiten
  • een analyse van mogelijke verbeteringen op het vlak van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid die binnen de school al doorgevoerd werden of nog beoogd worden

 

Geldt dit ook voor mijn school?

Elke kleuter-, lagere en middelbare school, uit elk onderwijsnet en van elk onderwijstype, moest tegen 31 januari 2022 een prediagnose opstellen. 

  • Deze verplichting geldt niet voor scholen die al een schoolvervoerplan (SVP) hebben. Wel moeten deze scholen hun SVP (mobiliteitsdiagnose en actieplan) om de 3 jaar bijwerken.

Opgelet: scholen met meerdere vestigingen moeten per aparte vestiging een prediagnose schoolmobiliteit indienen. We spreken over een aparte vestiging wanneer er minstens 30 personeelsleden op deze locatie werken en wanneer er minstens 500m afstand is tussen deze locatie en de hoofdvestiging van de school. Als op één adres verschillende onderwijsniveaus aanwezig zijn (bv. kleuterschool en lagere school) met een verschillende directie, worden deze onderwijsniveaus ook als aparte vestigingen beschouwd.

Wat wordt er van mijn school verwacht?

U moest ten laatste op 31 januari 2022 uw prediagnose schoolmobiliteit indienen.

Eerste mogelijkheid: online indienen

U kon het prediagnose-formulier sinds 30 september 2021 online invullen via deze link: https://prediag-school.mobiliteit.brussels

Nadat u een account had aangemaakt, kon u het formulier beginnen invullen. U kon het formulier op elk moment opslaan om er later aan verder te werken.

Voor het aanmaken van uw account, gebruikte u bij voorkeur een algemeen e-mailadres van de school (van het secretariaat of van de directie). Dit e-mailadres moest toegankelijk zijn voor de persoon die het formulier invult.

Tweede mogelijkheid: indienen op papier

Wenste u het formulier op papier in te vullen? Of wenste u een klasversie te maken vooraleer het formulier online in te vullen? Dan kon u het formulier prediagnose schoolmobiliteit.docx (107.92 KB)  downloaden en printen.

U moest het ingevulde formulier vervolgens aangetekend opsturen naar: Brussel Mobiliteit – Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Kristof De Mesmaeker, Iris Tower – Lazarusplein 2, 1035 Brussel.

Brussel Mobiliteit biedt eveneens een enquêteformulier aan dat kan helpen bij het opstellen van de prediagnose:

Contact

Voor meer info kunt u contact opnemen met het team Schoolmobiliteit van de directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit: svp@gob.brussels.

Kijk ook eens op onze Facebook pagina