Prediagnose schoolmobiliteit

école entrée

Voor ze een schoolvervoerplan opstelt, moet elke school eerst een prediagnose opmaken: een overzicht van hoe het met de instelling gesteld is op vlak van mobiliteit. De kenmerken van de school komen daarin aan bod (zoals het aantal leerlingen), maar ook de bereikbaarheid, de gebruikelijke vervoerswijzen en mogelijke verbeteringen.

In eerste instantie moeten alle scholen een formulier voor prediagnose (zie verder) invullen. Op basis daarvan worden de scholen aangemoedigd om een stap verder te zetten en een schoolvervoerplan op te stellen.

Geldt dit ook voor mijn school?

Elke kleuter-, lagere en secundaire school, uit elk onderwijsnet en van elk onderwijstype, moest tegen 31 december 2016 een prediagnose opstellen. De volgende deadline is 31 januari 2022.

  • Deze verplichting geldt niet voor scholen die al een schoolvervoerplan (SVP) hebben. Wel moeten deze scholen hun diagnose en actieplan om de 3 jaar bijwerken.
  • Telt uw school meer dan 100 werknemers waardoor ze al verplicht is om een bedrijfsvervoerplan op te stellen? Dan moet u tegen 31 januari 2022 een aangepast formulier invullen.

Wat wordt er van mijn school verwacht?

U bent verplicht om elke 3 jaar het prediagnoseformulier in te vullen.

De formulieren moeten uiterlijk op 31 januari 2022 ingestuurd zijn. Ze zullen enkele maanden op voorhand op deze pagina beschikbaar zijn. U zal hierover ook een brief ontvangen op school. 

De prediagnose bevat:

  • de kenmerken van de school (aantal leerlingen, aantal personeelsleden, schooluren…)
  • een beschrijving van de bereikbaarheid van de school via verschillende verplaatsingswijzen
  • een analyse van de verplaatsingen van de leerlingen tussen hun woonplaats en de school en van de verplaatsingen in het kader van schoolactiviteiten
  • een analyse van mogelijke verbeteringen op het vlak van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid die binnen de school al doorgevoerd werden of nog beoogd worden

Brussel Mobiliteit biedt eveneens een enquêteformulier aan dat kan helpen bij het opstellen van de prediagnose:

Scholen met meer dan 100 werknemers

Scholen met meer dan 100 werknemers (referentiedatum 15/10 van het voorbije jaar) zijn zowel verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stellen als om de prediagnose voor schoolmobiliteit in te vullen.

Met het oog op administratieve vereenvoudiging werd hiervoor een gemeenschappelijk formulier opgemaakt. Dit formulier is enkele maanden voor de deadline op deze pagina beschikbaar. U zal hierover ook een brief ontvangen op school.

Meer info:

Contact

Voor meer info kunt u contact opnemen met Lore Vantomme (T 02 204 12 29) van de directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit.

Kijk ook eens op onze Facebook pagina

 

Naar Schoolvervoerplan

schoolvervoerplan