Prediagnose schoolmobiliteit

Elke Brusselse kleuter-, lagere en middelbare school, van alle onderwijsnetten en alle onderwijstypes, is verplicht om elke 3 jaar een formulier ‘prediagnose schoolmobiliteit’ aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te bezorgen.

Dankzij dit prediagnose-formulier:

  • krijgt u zelf een beter zicht op de huidige mobiliteitssituatie van uw school en schoolomgeving
  • geeft u het Gewest de nodige informatie om de algemene schoolmobiliteit beter te kunnen inschatten en hier rekening mee te houden in haar beleid
  • kan u zich kandidaat stellen voor het opstarten van een schoolvervoerplan (SVP)

De prediagnose bevat:

  • de kenmerken van de school (aantal leerlingen, aantal personeelsleden, schooluren…)
  • een beschrijving van de bereikbaarheid van de school via verschillende verplaatsingswijzen
  • een analyse van de verplaatsingen van de leerlingen tussen hun woonplaats en de school en van de verplaatsingen in het kader van schoolactiviteiten
  • een analyse van mogelijke verbeteringen op het vlak van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid die binnen de school al doorgevoerd werden of nog beoogd worden

 

Geldt dit ook voor mijn school?

Elke kleuter-, lagere en middelbare school, uit elk onderwijsnet en van elk onderwijstype, moet tegen 31 januari 2022 een prediagnose opstellen. 

  • Deze verplichting geldt niet voor scholen die al een schoolvervoerplan (SVP) hebben. Wel moeten deze scholen hun SVP (mobiliteitsdiagnose en actieplan) om de 3 jaar bijwerken.
  • Telt uw school meer dan 100 werknemers waardoor ze al verplicht is om een bedrijfsvervoerplan op te stellen? Dan moet u tegen 31 januari 2022 een aangepast formulier invullen (zie onderaan).

Wat wordt er van mijn school verwacht?

U moet ten laatste op 31 januari 2022 uw prediagnose schoolmobiliteit indienen.

Eerste mogelijkheid: online indienen

U kan het prediagnose-formulier vanaf 30 september 2021 online invullen via deze link: https://prediag-school.mobiliteit.brussels

Nadat u een account hebt aangemaakt, kan u het formulier beginnen invullen. U kan het formulier op elk moment opslaan om er later aan verder te werken.

Voor het aanmaken van uw account, gebruikt u bij voorkeur een algemeen e-mailadres van de school (van het secretariaat of van de directie). Dit e-mailadres moet toegankelijk zijn voor de persoon die het formulier invult.

Tweede mogelijkheid: indienen op papier

Wenst u het formulier op papier in te vullen? Of wenst u een klasversie te maken vooraleer het formulier online in te vullen? Dan kan u het formulier prediagnose schoolmobiliteit.docx (107.92 KB)  downloaden en printen.

U moet het ingevulde formulier vervolgens aangetekend opsturen naar: Brussel Mobiliteit – Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Kristof De Mesmaeker, Iris Tower – Lazarusplein 2, 1035 Brussel.

Brussel Mobiliteit biedt eveneens een enquêteformulier aan dat kan helpen bij het opstellen van de prediagnose:

Scholen met meer dan 100 werknemers

Scholen met meer dan 100 werknemers (referentiedatum 15/10 van het voorbije jaar) zijn zowel verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stellen als om de prediagnose voor schoolmobiliteit in te vullen.

Met het oog op administratieve vereenvoudiging werd hiervoor een gemeenschappelijk formulier opgemaakt. U kan hier   het formulier.docx (425.12 KB)  downloaden en afdrukken. 

U moet het ingevulde formulier ten laatste op 31 januari 2022 aangetekend opsturen naar: Brussel Mobiliteit – Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Kristof De Mesmaeker, Iris Tower – Lazarusplein 2, 1035 Brussel.

Meer info:

Contact

Voor meer info kunt u contact opnemen met het team Schoolmobiliteit van de directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit: svp@gob.brussels.

Kijk ook eens op onze Facebook pagina