Autocars in Brussel

Naast de regelmatige diensten die worden uitgevoerd door de openbaarvervoersmaatschappijen (MIVB, De Lijn en TEC), bestaan er op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vijf types van diensten naast elkaar:

  • autocars voor middellange en lange verplaatsingen
  • toeristenbussen
  • evenementenbussen (sport, cultuur, bijeenkomsten, enz.)
  • pendelbussen voor bedrijven
  • pendelbussen voor scholen

De uitbouw van deze verschillende diensten heeft een aanzienlijke impact op de mobiliteit in het Gewest, zowel op het vlak van het verkeer als wat de parkeernoden van deze grote voertuigen betreft (13 tot 15 meter).

Uitdagingen voor het Gewest

De voornaamste uitdagingen voor het Gewest zijn:

  • het beoordelen van de impact van de evolutie van de sector van de autocars voor middellange en lange verplaatsingen
  • het bepalen van mogelijke locaties in Brussel voor de aanleg van een internationaal busstation en het verbeteren van de bestaande sites op middellange termijn
  • het bepalen van de noden voor het kort-, middellang- en langparkeren voor toeristenbussen
  • het integreren van de school- en bedrijfsbussen in het gewestelijke en lokale mobiliteitsbeleid
  • de tarifering die nodig is om een betere mobiliteit tot stand te brengen 

Duiding bij de problematiek

Brussel Mobiliteit gaf de studiebureaus Espaces Mobilités en Transitec de opdracht voor een studie van de verkeers- en parkeersituatie voor autocars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze studie werd eind 2016 afgerond. In een brochure worden de bevindingen en actiepunten voor de vijf types autocars besproken.