Safe to school

De reis van en naar school maakt het leeuwendeel uit van de dagelijkse verplaatsingen van een kind. Het is dan ook vooral daar dat zij het juiste gedrag leren aanleren en goede gewoonten ontwikkelen om veilig op school te geraken.

Via de website Safe to school biedt Brussel Mobiliteit de Brusselse scholen leuke, geïllustreerde hulpmiddelen, pedagogische fiches en video's over verkeersveiligheid aan.

Kinderen uit de lagere school hebben toegang tot geanimeerde adviezen en interactieve educatieve spelletjes over de verschillende vervoerswijzen.

Leerlingen van het derde tot zesde leerjaar hebben toegang tot fiches en video's die speciaal zijn ontworpen om het thema verkeersveiligheid in de volgende vakken te behandelen: natuurkunde (remweg, kinetische energie, enz.), wiskunde (dodehoekberekeningen), biologie (invloed van alcohol of drugs), ethiek of burgerschap (alcohol/drugs, afleiding).

De site biedt ook veel praktische hulpmiddelen voor leerkrachten en ouders:

  • didactische fiches voor leerkrachten met voorstellen voor activiteiten om het thema verkeersveiligheid gemakkelijk in hun lessen te integreren, op een manier die aangepast is aan de leerlingen van de lagere school
  • tips voor ouders over hoe zij hun kind(eren) kunnen helpen bij het aanleren van verkeersveiligheid voor alle vervoerswijzen (lopen, fietsen, openbaar vervoer, enz.).