Uitzonderlijk vervoer

Wij raden u ten sterkste aan uw aanvragen online te verzenden. Deze zullen zo snel mogelijk worden verwerkt. 

Voor wie nog geen toegang heeft: gelieve ons een mail te sturen naar teuv@sprb.brussels met vermelding van uw (bedrijfs)gegevens zodat we u uw toegang kunnen bezorgen.

Netwerk 120: Graaf Moens de Feringlaan, Laken, is gesloten.

Via WebTeuv kunt u vergunningsaanvragen online beheren.

Hoe WebTeuv gebruiken?

Om toegang te krijgen tot WebTeuv, moet u zich eerst als 'online-aanvrager' inschrijven.Daarvoor moet u eenmalig het registratieformulier vervolledigen en versturen. Binnen de twee werkdagen wordt uw toegang bevestigd op het e-mailadres dat u opgegeven hebt. Vanaf dan kunt u zich aanmelden op WebTeuv en uw vergunningsaanvraag online invullen en versturen.

Een vergunning aanvragen per aangetekende brief

Een vergunning aanvragen kan ook per aangetekende brief aan:

Brussel Mobiliteit Directie Voertuigen en Goederenvervoer Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel  

Belangrijke nota betreffende WebTEUV

Frequente gebruikers merken dat Adobe Reader, bij het versturen van aanvragen en antwoorden, vaak een foutmelding geeft. Meestal heeft die foutmelding GEEN invloed op het dossier.

U kan de toestand van uw dossiers steeds controleren in WebTEUV. In WebTEUV kan u naar de openstaande dossiers gaan. Dossiers waar de termijn ingevuld is, zijn dossiers die op de werklijst van een dossierbehandelaar staan. Een dossier dat u net ingediend heeft zal zo weergeven worden.

Dossiers zonder termijn, zijn dossiers waar een bijkomende vraag gesteld is. Pas als geantwoord heeft komt dit dossier terug op de werklijst van een dossierbehandelaar. U kan ook de goedgekeurde dossiers raadplegen, en de vergunning downloaden. U kan ook de afgekeurde dossiers zien.

De oorzaak van het probleem is dat de technologie achter WebTEUV (Adobe Livecycle) steeds minder compatibel is met de huidige Adobe Reader. Momenteel wordt de technologie achter WebTEUV herbouwd. Er zijn 2 grote aanpassingen:

1. Het indienen van dossiers, het beantwoorden van vragen zal niet langer gebeuren via pdf’s maar rechtstreeks in de applicatie.

 • Hierdoor verdwijnen de hierboven genoemde problemen, alle issues rond handtekeningen, …

2. Het inloggen in het systeem zal een grote upgrade krijgen. Personen met een Belgische eID zullen zich aanmelden met via CSAM (eID, Its Me… ), andere personen zullen zich aanmelden via een 2 staps verificatie.

 • Elke onderneming zal 1 verantwoordelijk voor die onderneming moeten aanstellen. Deze persoon zal kunnen beheren wie toegang heeft tot de data van die onderneming.
 • Hierdoor zal WebTEUV een meer dan deugdelijke en moderne beveiliging krijgen.

Het ontwikkelteam is volop bezig met de aanpassingen. De effectieve omschakeling is voorzien tegen het einde van dit jaar. Momenteel worden er van u als gebruiker, geen acties verwacht.

Wat is uitzonderlijk vervoer?

Een uitzonderlijk voertuig is een auto, een aanhangwagen of een sleep die wegens zijn constructie of wegens zijn ondeelbare lading, de grenzen inzake massa of afmetingen overschrijdt vastgesteld in de Wegcode en het technisch reglement. Een vergunning is dan vereist.

 • Lengte enkelvoudig voertuig: 12 m
 • Lengte trekker + oplegger: 16,50 m
 • Lengte vrachtwagen + aanhangwagen: 18,75 m
 • Breedte: 2,55 m
 • Hoogte: 4,00 m
 • Massa: 44 T voor samenstellingen met 5 assen
 • Oversteek achteraan: 3,00 m

Facturatie vergunningen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat in voor de facturatie van de afgeleverde vergunningen uitzonderlijk vervoer en dit voor de 3 gewesten. Alle behandelde aanvragen worden gefactureerd in de maand nadat ze behandeld werden. Bijvoorbeeld: de aanvragen die behandeld worden van 1 tot en met 31 mei zullen gefactureerd worden in de loop van de maand juni. 

Let wel op dat u de structurele mededeling en het juiste bankrekeningnummer gebruikt ! Het rekeningnummer dat gebruikt wordt door de gewesten is verschillend van de facturen afkomstig uit de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Voor alle vragen omtrent uw factuur, kunt u contact opnemen met mobiliteit@gob.brussels​

Retributies 2023

Bedragen van de federale retributies

In toepassing van artikel 8 van het KB van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen zijn de bedragen aangepast en afgerond als volgt:

 

Retributie 100%

Retributie 20%

uitzonderlijk voertuig van de categorieën 1 en 2

104 euro

21 euro

uitzonderlijk voertuig van de categorie 3

157 euro

31 euro

uitzonderlijk voertuig van de categorie 4

208 euro

42 euro

 

Bedragen van de Waalse retributies

In toepassing van artikel 11 van het Besluit van de Waalse Regering van 29 november 2012 betreffende de afgifte van een vergunning voor uitzonderlijk vervoer, zijn de bedragen aangepast en afgerond als volgt:

  Retributie 100% Retributie 20%

uitzonderlijk voertuig van de categorieën 1 en 2

33 euro

7 euro

uitzonderlijk voertuig van de categorie 3

52 euro

10 euro

uitzonderlijk voertuig van de categorie 4

52 euro

10 euro

 

Begeleiding

Een particuliere begeleider moet gecertificeerd zijn.

Sinds 1 januari 2018 valt de certificatie van de begeleider onder de bevoegdheid van de gewesten. Deze bevoegdheid is dus niet langer een bevoegdheid van de FOD.

Het contactadres om deze begeleiding aan te vragen is:

Federale Politie - DGA - DAO - PCNIP
Koningstraat 202a
1000 Brussel

dag.dao.transport@police.belgium.eu

Technische massa's

Reiswegennetwerk

 • 5 km/u op autosnelwegen: begeleiding door een politiedienst om meerdere opeenvolgende bruggen over te rijden aan beperkte snelheid van 5 km/u op autosnelwegen of wegen met twee of meer rijstroken in elke richting, waar de maximum toegelaten snelheid hoger is dan 70 km/u. Meer info:  Nota aan aanvragers en gebruikers van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer.pdf(PDF) (104.18 KB)
 • Klasse 90: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info:  klasse90.pdf(PDF) (574.35 KB)
 • Klasse 120: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info:  klasse120.pdf(PDF) (270.94 KB)
 • Kraan: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info:  netwerk kraan.pdf(PDF) (251.21 KB)
 • Autosnelwegen: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info:  20210108_netwerk_autosnelwegen.pdf(PDF) (233.82 KB)
 • belangrijke opmerkingen voor de netwerken (klasse 90, 120 en kraan).pdf(PDF) (156.09 KB)

Wegenwerken

 • Werken aan de gang Desmedt Denayerlaan van 27 maart 2022 tot 29 augustus 2022. Van 25 juni 2022 tot 29 augustus 2022 wordt de Desmedt Denayerlaan afgesloten in beide richtingen.

 • Het verkeer in de Heyvaertstraat, tussen de Gosseliestraat en de Nijverheidskaai, deel gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, is verboden voor voertuigen waarvan de massa hoger is dan 3,5 ton. 

 • Uitzonderlijk vervoer kan niet meer over de brug van de Jubelfeestlaan.

Andere wegenwerken kan je terugvinden op onderstaande websites:

Publicaties

Formulieren

Wetgeving

Contact

Brussel Mobiliteit Directie Voertuigen en Goederenvervoer Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel Tel : +32 (0)800 94 001 Mail: teuv@sprb.brussels
 
DG Routes et Bâtiments Direction de la Réglementation de la Sécurité routière - Service Transport exceptionnel Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur Tel : +32 (0)81 77 24 00 Mail: te@spw.wallonie.be
 
Vlaamse overheid Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica - Team Zwaar Vervoer Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 BRUSSEL Tel: +32 (0)2 553 78 47 Mail: zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be