Uitzonderlijk vervoer

Via teuv.wegenenverkeer.be/uitzonderlijk-vervoer/ kunt u verbinding maken met versie 2.0 van Webteuv.

Netwerk 120: Graaf Moens de Feringlaan, Laken, is gesloten.

Via WebTeuv kunt u vergunningsaanvragen online beheren.

Hoe WebTeuv gebruiken?

Om toegang te krijgen tot WebTeuv, moet u zich eerst als 'online-aanvrager' inschrijven.Daarvoor moet u eenmalig het registratieformulier vervolledigen en versturen. Binnen de twee werkdagen wordt uw toegang bevestigd op het e-mailadres dat u opgegeven hebt. Vanaf dan kunt u zich aanmelden op WebTeuv en uw vergunningsaanvraag online invullen en versturen.

Een vergunning aanvragen per aangetekende brief

Een vergunning aanvragen kan ook per aangetekende brief aan:

Brussel Mobiliteit Directie Voertuigen en Goederenvervoer Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel  

Belangrijke nota betreffende WebTEUV

WebTEUV, de online applicatie voor het aanvragen en beheren van vergunningen uitzonderlijk vervoer in België is aan een nieuwe versie toe.

Hierdoor zullen de problemen met nukkige pdf-bestanden, “Please Wait”, “de handtekening is ongeldig”, … definitief verleden tijd zijn.

In de nieuwe versie verdwijnt de login op bedrijfsniveau die soms door meerdere mensen gebruikt werd. Iedereen zal inloggen via een individueel account en zo toegang krijgen tot de juiste onderneming.

De belangrijkste verschillen worden beschreven in  dit document.docx (306.07 KB)

Er is een verschil tussen Belgische ondernemingen en niet Belgische ondernemingen.

De Belgische ondernemingen

Alle Belgische ondernemingen die een login en wachtwoord hebben voor WebTEUV (op 28/4/2023) werden op basis van hun KBO-nr toegekend aan WebTEUV.

De onderneming staat zelf in voor de verdere registratie van hun medewerkers zodat deze kunnen inloggen in WebTEUV.

Deze registratie bestaat uit 2 delen. Het kan zijn dat sommige delen reeds in orde staan voor uw onderneming.

 1. Aanwijzen van toegangsbeheerders in CSAM
 2. Toegang tot WebTEUV aanmaken voor uw medewerkers

Hoe u dit allemaal moet doen is beschreven in deze  handleiding.pdf(PDF) (600.08 KB) .

Heeft uw onderneming werknemers die geen Belgische identiteitskaart hebben maar toch moeten kunnen inloggen in WebTEUV dan moeten deze personen een BIS-nummer aanvragen voor zover deze personen dat nog niet hebben. Informeer hiervoor op de pagina: Digitale sleutels voor niet-Belgen | Vlaanderen.be of Aanvraag en activatie van digitale sleutels | BOSA

Het kan verleidelijk zijn om medewerkers die slechts sporadisch gebruikmaken van WebTEUV geen toegang te geven en ze te laten aanmelden met gegevens van anderen.

Wie zijn inloggegevens doorgeeft aan anderen geeft zijn digitale identiteit aan anderen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Daarnaast is het aan te raden dat uw medewerkers meerdere digitale sleutels activeren op CSAM, zodat zij voor het inloggen niet afhankelijk zijn van 1 enkel systeem.

Niet-Belgische ondernemingen

Niet-Belgische ondernemingen kunnen geen gebruik maken van dit systeem. Zij ontvangen een e-mail waarmee ze een lijst kunnen aanmaken van de personen die toegang hebben tot de gegevens van hun onderneming.

De medewerkers van deze ondernemingen zullen inloggen met een username (email), een paswoord en een e-mail verificatie. Ook werknemers met een Belgische identiteitskaart of BIS-nummer zullen via deze methode inloggen.

Deze ondernemingen zullen de lijst van personen die toegang hebben tot hun WebTEUV pagina’s niet zelf kunnen beheren.

Als u andere personen in uw bedrijf toegang wilt geven, moet u het formulier via deze link invullen met vermelding van naam, voornaam en e-mailadres van de betrokken personen.

Ook hier geldt dat de toegang strikt persoonlijk is.

Personen die inloggen bij meerdere ondernemingen

Het kan gebeuren dat een persoon WebTEUV gebruikt voor meerdere ondernemingen.

 • Meerdere Belgische ondernemingen: Bij het inloggen, via CSAM, zal de persoon kunnen kiezen voor welke onderneming er op dat moment ingelogd wordt.
 • Meerdere buitenlandse ondernemingen: Deze persoon zal per onderneming een apart e-mailadres moeten opgeven. Bij het inloggen zal deze persoon toegang moeten hebben tot het overeenkomstig e-mailadres.
 • Een mix van Belgische en buitenlandse ondernemingen: Voor de Belgische ondernemingen zal de persoon inloggen via CSAM. Voor elke buitenlandse onderneming zal de persoon een apart e-mailadres moeten opgeven.

Natuurlijke personen

Natuurlijke personen kunnen vergunningen uitzonderlijk vervoer aanvragen.

U kan als natuurlijke persoon momenteel geen toegang krijgen tot WebTEUV. Ook personen die in het verleden toegang hadden, zullen dit momenteel niet meer hebben. We werken aan een oplossing om ook natuurlijke personen toegang te geven, maar op dit moment kunnen we nog niet meedelen wanneer deze oplossing geïmplementeerd gaat worden.

Wij raden deze personen aan om een mandataris te contacteren. Dit zijn ondernemingen die aanvragen voor anderen doen. Zij kunnen ook specifieke regels, bepalingen… toelichten voor het aangevraagde transport. U kan ook een gespecialiseerde transportonderneming contacteren die zowel de vergunning als het transport regelt.

Wenst u toch zelf uw vergunning aan te vragen, neem dan contact op met de administratie van uw gewest (zie contactgegevens) of het gewest dat best past bij uw taalkeuze voor personen die niet in België wonen. Heeft u in het verleden reeds een vergunning gekregen, dan is het handig dat vergunningsnummer te vermelden.

Wat is uitzonderlijk vervoer?

Een uitzonderlijk voertuig is een auto, een aanhangwagen of een sleep die wegens zijn constructie of wegens zijn ondeelbare lading, de grenzen inzake massa of afmetingen overschrijdt vastgesteld in de Wegcode en het technisch reglement. Een vergunning is dan vereist.

 • Lengte enkelvoudig voertuig: 12 m
 • Lengte trekker + oplegger: 16,50 m
 • Lengte vrachtwagen + aanhangwagen: 18,75 m
 • Breedte: 2,55 m
 • Hoogte: 4,00 m
 • Massa: 44 T voor samenstellingen met 5 assen
 • Oversteek achteraan: 3,00 m

Facturatie vergunningen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat in voor de facturatie van de afgeleverde vergunningen uitzonderlijk vervoer en dit voor de 3 gewesten. Alle behandelde aanvragen worden gefactureerd in de maand nadat ze behandeld werden. Bijvoorbeeld: de aanvragen die behandeld worden van 1 tot en met 31 mei zullen gefactureerd worden in de loop van de maand juni. 

Let wel op dat u de structurele mededeling en het juiste bankrekeningnummer gebruikt ! Het rekeningnummer dat gebruikt wordt door de gewesten is verschillend van de facturen afkomstig uit de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Opgepast: ook voor een afgekeurd of geannuleerd dossier wordt een retributie aangerekend. Deze retributie bedraagt 20% van het initiële bedrag. U ontvangt hiervoor een factuur.

Voor alle vragen omtrent uw factuur, kunt u contact opnemen met mobiliteit@gob.brussels​

Retributies 2024

Bedragen van de federale retributies

In toepassing van artikel 8 van het KB van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen zijn de bedragen aangepast en afgerond als volgt:

 

Retributie 100%

Retributie 20%

uitzonderlijk voertuig van de categorieën 1 en 2

105 euro

21 euro

uitzonderlijk voertuig van de categorie 3

158 euro

32 euro

uitzonderlijk voertuig van de categorie 4

210 euro

42 euro

 

Bedragen van de Waalse retributies

In toepassing van artikel 11 van het Besluit van de Waalse Regering van 29 november 2012 betreffende de afgifte van een vergunning voor uitzonderlijk vervoer, zijn de bedragen aangepast en afgerond als volgt:

  Retributie 100% Retributie 20%

uitzonderlijk voertuig van de categorieën 1 en 2

33 euro

7 euro

uitzonderlijk voertuig van de categorie 3

53 euro

11 euro

uitzonderlijk voertuig van de categorie 4

53 euro

11 euro

 

Begeleiding

Een particuliere begeleider moet gecertificeerd zijn.

Sinds 1 januari 2018 valt de certificatie van de begeleider onder de bevoegdheid van de gewesten. Deze bevoegdheid is dus niet langer een bevoegdheid van de FOD.

Het contactadres om deze begeleiding aan te vragen is:

Federale Politie - DGA - DAO - PCNIP
Koningstraat 202a
1000 Brussel

dag.dao.transport@police.belgium.eu

Technische massa's

Reiswegennetwerk

 • 5 km/u op autosnelwegen: begeleiding door een politiedienst om meerdere opeenvolgende bruggen over te rijden aan beperkte snelheid van 5 km/u op autosnelwegen of wegen met twee of meer rijstroken in elke richting, waar de maximum toegelaten snelheid hoger is dan 70 km/u. Meer info:  Nota aan aanvragers en gebruikers van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer.pdf(PDF) (104.18 KB)
 • Klasse 90: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info:  klasse90.pdf(PDF) (574.35 KB)
 • Klasse 120: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info:  klasse120.pdf(PDF) (270.94 KB)
 • Kraan: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info:  netwerk kraan.pdf(PDF) (251.21 KB)
 • Autosnelwegen: de reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden. Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden. Meer info:  20210108_netwerk_autosnelwegen.pdf(PDF) (233.82 KB)
 • belangrijke opmerkingen voor de netwerken (klasse 90, 120 en kraan).pdf(PDF) (156.09 KB)

Wegenwerken

 • Het verkeer in de Heyvaertstraat, tussen de Gosseliestraat en de Nijverheidskaai, deel gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, is verboden voor voertuigen waarvan de massa hoger is dan 3,5 ton. 

 • Uitzonderlijk vervoer kan niet meer over de brug van de Jubelfeestlaan.

Andere wegenwerken kan je terugvinden op onderstaande websites:

Publicaties

Formulieren

Wetgeving

Contact

Brussel Mobiliteit Directie Voertuigen en Goederenvervoer Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel Tel : +32 (0)800 94 001 Mail: teuv@sprb.brussels
 
DG Routes et Bâtiments Direction de la Réglementation de la Sécurité routière - Service Transport exceptionnel Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur Tel : +32 (0)81 77 24 00 Mail: te@spw.wallonie.be
 
Vlaamse overheid Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica - Team Zwaar Vervoer Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 BRUSSEL Tel: +32 (0)2 553 78 47 Mail: zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be