Toegankelijkheidsverklaring

Brussel Mobiliteit verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken overeenkomstig de volgende wetgeving: Verordening betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen voor de gewestelijke overheidsorganen en de gemeenten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

    Website: https://mobilite-mobiliteit.brussels

Niveau van conformiteit

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de eisen als gevolg van de hieronder vermelde afwijkingen en vrijstellingen.

Er is een externe toegankelijkheidscontrole uitgevoerd. Deze controle bestond uit een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

De site van Brussel Mobiliteit bevat verschillende pagina's met cartografie om geografische informatie weer te geven. Deze kaart is niet toegankelijk voor slechtzienden.

Alternatieven

Wanneer informatie op een kaart wordt weergegeven, wordt een tekstueel alternatief voorgesteld. De pagina https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/projeceten biedt bijvoorbeeld een lijst van projecten als alternatief voor de kaartweergave.

Contactgegevens

Als u vragen of zorgen hebt over de toegankelijkheid van onze site/toepassing, kunt u contact opnemen met

Brussel Mobiliteit Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Sint Lazarusplein 2 1035 Brussel e-mail : mobiliteit@gob.brussels

Als bovenstaande dienst geen antwoord geeft, kunt u contact opnemen met de volgende bemiddelaar

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Synergie - Afdeling kwaliteit en prestaties - Afdeling klachten Sint Lazarusplein 2 1035 Brussel e-mail : klachten@gob.brussels Tel: +32 (0)2 800 37 54 U kunt het klachtenformulier online invullen via IRISbox op het volgende adres IRISbox (irisbox.irisnet.be)

Verbeteringsplan

De website https://mobilite-mobiliteit.brussels wordt eind 2023 vervangen door een nieuw regionaal portaal "Mobiliteit".

Deze verklaring is opgesteld op 18/01/2023.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 18/01/2023.