Technische publicaties, analyses en studies

Om inrichters van de openbare ruimte te helpen bij het uitwerken van hun projecten, kunnen ze een beroep doen op heel wat documenten. Het kan dan gaan om een gids met aanbevelingen voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor personen met een beperkte mobiliteit, een vademecum voor bewegwijzering van fietsroutes, een code voor fietsinfrastructuur, een typebestek, enzovoort.

Typebestek wegeniswerken

Het Typebestek (TB) betreffende wegeniswerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt de administratieve en technische bepalingen vast voor de uitvoering van wegenwerken en voor de inrichting van openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het eerste hoofdstuk (hoofdstuk A) behandelt de administratieve bepalingen, terwijl de technische bepalingen ondergebracht werden in de twaalf volgende hoofdstukken (hoofdstukken B tot M). Het laatste gedeelte tenslotte bevat de (type) beschrijvende opmetingsstaat.

Het TB 2015 staat model voor de inrichtings- of herinrichtingswerkzaamheden die Brussel Mobiliteit uitvoert aan de gewestwegen en de gewestelijke openbare ruimte. Het document kan ook als leidraad dienen voor werkzaamheden van de Brusselse pararegionale instellingen, gemeenten en Beliris. De versie die hieronder kan gedownload worden, is de enige beschikbare versie. Uit respect voor het milieu is er geen gedrukte versie van het TB 2015 beschikbaar.

Opmerking:

Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten, die op 30 juni 2017 in werking is getreden, wordt hoofdstuk A – administratief gedeelte van het TB 2015 momenteel herzien. Het kan dus niet langer gebruikt worden in zijn huidige vorm, tenzij als referentie voor de punten die niet werden gewijzigd.

tb2015.pdf(PDF) (15.45 MB) (1.330 pagina's, 15 MB)


Micromobiliteit

Aanbevelingen inzake de locatie en de uitvoering van dropzones in Brussel.pdf(PDF) (6.5 MB)


Verkeersveiligheid

Praktische handleiding aanleg van verhoogde snelheidsbeperkende inrichtingen in het BHG.pdf(PDF) (13.79 MB)

De speedpedelec in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.pdf(PDF) (6.83 MB)

Ongevallen met voetgangers op een niet-lichtgeregelde voetgangersoversteekplaats.pdf(PDF) (7.01 MB)

 

 

 

Technische fiches voor een snelle herinrichting in het kader van Stad 30:

Fiche 1 - Rijbaankussen (Berlijn kussen).pdf(PDF) (3.84 MB)

Fiche 2 - Asverschuiving.pdf(PDF) (2.01 MB)

Fiche 3 - Preventieve snelheidsradar.pdf(PDF) (1.77 MB)


Voetgangersvoorzieningen

vm1-voetgangersvoorzieningen.pdf(PDF) (13.87 MB)

vm2-verlichting.pdf(PDF) (1.27 MB)

vm3-voetgangersvriendelijke-stad.pdf(PDF) (11.88 MB)

04-vm-pbm-nl-web.pdf(PDF) (10.01 MB)

vm5-het-tellen-van-voetgangers.pdf(PDF) (3.88 MB)

trage-wegen-deel1-nl-def.pdf(PDF) (11.93 MB)

voetgangersvademecum 6 trage-wegen-deel2(PDF).pdf(PDF) (6.44 MB)

Handvest van de verhardingen voor voetgangersvoorzieningen(PDF) (15.5 MB)

toegankelijkheid terrassen.pdf(PDF) (1007.43 KB)


Fietsinfrastructuur

Vademecum fietsvoorzieningen - speciale editie.pdf(PDF) (8.57 MB)

vm-1-sul_nl.pdf(PDF) (2.06 MB)

vm-2-markering.pdf(PDF) (2.51 MB)

vm-3-cyclistes_transport_en_commun_nl.pdf(PDF) (3.15 MB)

2017_bhg_fietsrapport_nl_lr.pdf(PDF) (4.42 MB)

vm-4-amenagements-cyclables-giratoires-web-nl.pdf(PDF) (7.98 MB)

vm-5-revetements_nl_web.pdf(PDF) (8.53 MB)

vm-6-marquages_eclairage_nl_web.pdf(PDF) (5.5 MB)

vm_7_-fietsvoorzieningen-web.pdf(PDF) (11.47 MB)

vm-8-fietsvoorzieningen-op-kruispunten-nl.pdf(PDF) (6.18 MB)

fietsvademecum9fietsstraten.pdf(PDF) (4.93 MB)

fietsvademecum10deel1van_de_rijbaan_afgescheiden_fietsinfrastructuur_deel_i.pdf(PDF) (15.61 MB)

fietsvademecum10deel2van_de_rijbaan_afgescheiden_fietsinfrastructuur_deel_ii.pdf(PDF) (7.97 MB)

fietsvademecum 11 - cyclostrades.pdf(PDF) (5.81 MB)


Openbaar vervoer

40 jaar metro in Brussel.pdf(PDF) (19.11 MB)

bomen_en_openbaarvervoerhaltes.pdf(PDF) (7.9 MB)


Infrastructuur PBM

De toegankelijkheid van handelszaken - praktische gids.pdf(PDF) (1.96 MB)

 


Topografische opmetingen

Specificaties voor de uitvoering van topografische opnemingen - introductie.pdf(PDF) (215.94 KB)

Bijzonder bestek beftreffende de uitvoering van topografische opnemingen - objectencatalogus voor de UrbIS-basisobjecten.pdf(PDF) (9.18 MB)

 

Specificaties voor de uitvoering van topografische opnemingen - objectencatalogus voor Brussel Mobiliteit.pdf(PDF) (13.68 MB)

 

Specificaties voor de uitvoering van topografische opnemingen - catalogus van kunstwerken.pdf(PDF) (2.92 MB)