Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is belangrijk. Ook al daalt het aantal verkeersdoden, toch blijft de balans te zwaar. Vooral voetgangers zijn oververtegenwoordigd bij de slachtoffers. 

Om de verkeersveiligheid positief te beïnvloeden, moeten er op vier vlakken maatregelen worden getroffen: controles/boetes, infrastructuur, sensibilisering/opvoeding en de aanpassing van de voertuigen. Het actieplan Verkeersveiligheid van het Gewest, zoals goedgekeurd door de regering, licht de maatregelen toe die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet nemen.

De bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor:

Deze bevoegdheden worden uitgeoefend door Brussel Mobiliteit.

Tips voor veilig verkeer

Controles en boetes voor meer verkeersveiligheid

Controles en boetes zijn prioritair voor een betere  verkeersveiligheid, onder meer op het vlak van overdreven snelheid, rijden onder invloed, geen gordel dragen en een rood licht negeren. Daarom volgt het Gewest het radarbeleid van de Brusselse politiezones op. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt ook mobiele radars ter beschikking van de politiezones met als doel de rijsnelheid te beperken in Brussel, aangezien het respecteren van de snelheidslimieten de voornaamste uitdaging inzake verkeersveiligheid is in Brussel.

Er zijn veel controles in Brussel: in december 2017 waren er bijvoorbeeld 30.000 alcoholcontroles in het kader van de BOB-campagne. Drinken en rijden gaan niet samen in Brussel, vooral omdat de BOB-campagnes twee keer per jaar plaatsvinden: in de zomer en in de winter.

Beschermende infrastructuur

Hoewel de cijfers uit de statistieken het Gewest ertoe dwingen vooral te letten op de veiligheid van de actieve vervoerswijzen en die van motorrijders, wordt er voortdurend gelet op alle categorieën weggebruikers, onder meer wat de veiligheid van de infrastructuur betreft.

  • De experten van Brussel Mobiliteit controleren in het bijzonder de kwaliteit van de inrichtingsprojecten nog voor ze van start gaan (preventieve actie).
  • Daarnaast controleren ze de kwaliteit van de bestaande inrichtingen op de gewestwegen (curatieve actie).
  • De rode draad bestaat erin een infrastructuur te ontwikkelen die intrinsiek veilig is en fouten van de weggebruikers vergeeft: zie pagina technische publicaties voor een leidraad voor herinrichtingen.    

Sensibilisering en educatie

Een van de onderdelen om de verkeersveiligheid te verhogen is het onderdeel communicatie. Daartoe ondersteunt of organiseert Brussel Mobiliteit sensibiliserings- en educatieve acties zoals het voetgangersbrevet en het fietsersbrevet voor de allerkleinsten, of de verkeersveiligheidsvideo's in Kijk Uit.

Bij het begin van het schooljaar stelt Brussel Mobiliteit, samen met de politiezones en de preventiediensten, materiaal van de campagne Safe to school ter beschikking van de lagere scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Leerkrachten en opvoeders die interesse hebben in verkeersveiligheid kunnen ook pedagogische tools en activiteiten ontdekken via de Schoolvervoerplannen.