De Brusselse taxi's

Een kwalitatieve dienstverlening

Het Gewest heeft een aantal regels ingevoerd om de gebruikers een optimale dienstverlening te bieden want niet iedereen is in de wieg gelegd als taxichauffeur en niet alle voertuigen zijn geschikt als taxi.

De voertuigen

Dienstdoende voertuigen mogen niet langer dan 7 jaar na hun eerste inverkeersstelling als taxi ingezet worden.

Alle taxi's zijn uitgerust met een taximeter die verbonden is met een printer. De chauffeurs zijn verplicht om aan het einde van de rit het afgedrukte ticket aan de klant te geven. Dit ticket vermeldt onder meer het identificatienummer van de taxi (4 cijfers), het volgnummer van de rit, de instapdatum en -uur, het aantal afgelegde kilometers, de toegepaste tarieven, de totale prijs van de rit en het groene telefoonnummer. Kredietkaartlezers zijn verplicht aan boord van alle Brusselse taxi's.

De chauffeurs

Om hun beroep te kunnen uitoefenen moeten de chauffeurs een bekwaamheidscertificaat kunnen voorleggen. Daartoe moeten de kandidaten slagen voor een reeks gedragstesten, een theoretisch examen en een praktijkproef. De bekwaamheidscertificaten van de chauffeurs dienen om de twee jaar opnieuw geldig verklaard te worden.

De kandidaat-chauffeurs kunnen deelnemen aan verschillende opleidingen die erop gericht zijn om mensen in alle veiligheid naar hun bestemming te brengen door bijvoorbeeld het rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden en rekening te houden met de vervoerde personen (toeristen, personen met een beperkte mobiliteit...).

In het kader van hun beroep krijgen de taxichauffeurs ook de mogelijkheid om gratis taallessen te volgen of stages ecologisch rijden.

Hoe herken je een Brusselse taxi?

De Brusselse taxi's zijn verplicht zwart. Hun vier portieren moeten voorzien zijn van een strook met een zwart-mangogeel dambordmotief en twee irissen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest symboliseren.

De Brusselse taxi's hebben op het dak een lichtbak, de zogenaamde spoetnik. Deze heeft een zwart-mangogeel dambordmotief.

 

Daarnaast zijn de Brusselse taxi's ook voorzien van een rechthoekig identificatieplaatje met 4 gele cijfers op een blauwe achtergrond met de afbeelding van de Brusselse iris. Dit plaatje is vastgezet op de schokdemper vooraan rechts van de taxi. Het nummer wordt ook op de achtervleugels van het voertuig aangebracht. U vindt dit identificatienummer van de taxi eveneens terug op twee welbepaalde plaatsen binnen het voertuig: op een plaatje dat bevestigd is op het dashboard (meestal boven het handschoenkastje) en op de geplastificeerde tariefaffiche op de achterzijde van één van de hoofdsteunen van het voertuig.

Alle taxi’s moeten een TX-kentekenplaat dragen.

Hoeveel kost een taxi?

De prijs hangt af van de afstand van de plaats waar u instapt tot uw bestemming. Bovendien is het toepasselijke tarief afhankelijk van de eindbestemming.

Tarief I is van toepassing binnen de grenzen van het grondgebied van het Brussels Gewest. Tarief II is van toepassing als uw bestemming zich buiten de gewestgrenzen situeert, op het deel van het traject dat buiten de gewestgrenzen valt. De chauffeur moet dus uw eindbestemming kennen voor hij tarief II kan inschakelen.

Dit zijn de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het gewestelijk grondgebied afbakenen: zie lijst

Detail van het tarief (dienst, btw en drinkgeld zijn inbegrepen in de prijs aangeduid op de taximeter):

  • Instapgeld: 2,40€
  • Tarief I (in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest): 1,80€/km
  • Tarief II (buiten de 19 gemeenten): 2,70€/km
  • Wachtvergoeding: 30,00€ per uur (de taximeter schakelt automatisch naar wachtvergoeding als de taxi tegen een snelheid rijdt van minder dan 19km/u, bijvoorbeeld in de file, bij rood licht, enz.)
  • Tussen 22 uur en 6 uur wordt een forfaitaire meerprijs van 2,00€ gevraagd (de taximeter is uitgerust met een uurwerk-kalender zodat deze forfaitaire meerprijs automatisch geregistreerd wordt).
  • U betaalt geen meerprijs voor uw bagage, begeleidingshond of rit naar de luchthaven.

Verplichting om een ticket te geven!

Na de rit is de chauffeur verplicht om u een afdruk te geven van het ticket (geen zelfgeschreven ticket) dat overeenkomt met uw rit. Dit ticket vermeldt het nummer van de taxi, de prijs van de rit en allerlei nuttige informatie in geval van klachten of een verloren voorwerp.

Waar vindt u een taxi?

U heeft vier mogelijkheden:

  • ofwel belt u een radiocentrale
  • ofwel gaat u naar de dichtstbijzijnde taxistandplaats: zie kaart 
  • ofwel houdt u een taxi aan op straat door teken te doen naar de chauffeur (maar alleen als u zich verder dan 100 meter van een taxistandplaats bevindt)
  • ofwel gebruikt u een app op uw smartphone of tablet

Lijst van de radiocentrales

AUTOLUX
De heer C. Delire
Marokijnstraat 1
1080 Brussel
T 02/411.41.42
T 02/512.31.23
F 02/411.13.07


TAXIS BLEUS
De heer MARROCCO LUIGI
Bd. Sylvain Dupuis 231, pb 26
1070 Brussel

dispatching@taxisbleus.be
T 02/268.00.00
F 02/268.37.18


TAXI CAPITAL
De heer Moustafa LOUISSI
Gustave Latinislaan 156
1030 Brussel
T 02/427.77.77
F 02/247.29.49


TAXIS VERTS
De heer Michel PETRE
Brandstoffenstraat 56
1190 Brussel
T 02/349.49.49
T 02/349.43.43
F 02/349.49.00


UNITAX-BRABANT
De heer Claude FIEVEZ
Maalbeekweg 1-3
1930 Zaventem
T 02/715.40.40
F 02/715.40.24


VICTOR CAB

Mevrouw Sophie VYNCKE
Paepsemlaan, 16 bus 2
1070 Brussel
T 02/425.25.25
F 02/899.77.78