De Brusselse taxi's

In Brussel bestaan verschillende taxidiensten:

 • standplaatstaxi's (de klassieke taxi's)
 • straattaxi's (voorheen limousines/VVC's)
 • ceremonietaxi's
 • collectieve taxi's (die zowel standplaatstaxi's als straattaxi's zijn)

De prijs van een rit hangt af van de soort reservatie.

Hoe herken je een Brusselse taxi?

Standplaatstaxi's zijn altijd zwart van kleur en hebben op de vier deuren een strook met zwart-mangogeel dambordmotief en twee irissen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest symboliseren. Standplaatstaxi's hebben op hun dak een zogenaamde spoetnik, een lichtbak met zwart-mangogeel dambordmotief. 

Straattaxi's hebben geen specifieke visuele identiteit. Ze mogen in geen geval voor visuele verwarring zorgen met de visuele identiteit die verplicht is voor standplaatstaxi's.

Ceremonietaxi's zijn voertuigen die bestemd zijn voor een ceremoniële taxidienst (op reservatie).

Alle Brusselse taxi's hebben een TX-nummerplaat. Er kunnen ook nog enige tijd taxi's met TL-platen rijden.

Hoeveel kost een taxi?

 • Tarief voor ritten zonder reservering (alleen voor standplaatstaxi's)

De vaste tarieven zijn als volgt:

 1. Instapgeld: 2,60 €
 2. Toeslag voor nachtritten (tussen 22.00 en 06.00 uur): 2,00 €
 3. Prijs per minuut (per begonnen minuut): 0,60 €
 4. Kilometerprijs: 2,30 €
 5. Minimumtarief voor een rit: 8,00 €
 • Tarieven voor ritten met reservering (voor standplaats- en straattaxi's)

De minimumtarieven zijn als volgt:

 1. Instapgeld: 1,50 €
 2. Prijs per minuut (per begonnen minuut): 0,40 €
 3. Kilometerprijs: 1,50 €
 4. Minimumtarief voor een rit: 8,00 €

De maximumtarieven zijn beperkt tot 200% van de minimumtarieven.

 • Tarieven voor straattaxi's Grand Luxe

De minimumtarieven zijn als volgt:

 1. Instapgeld: 5,00 €
 2. Prijs per minuut (per begonnen minuut): 1,00 €
 3. Kilometerprijs: 3,00 €

De maximumtarieven zijn beperkt tot 500% van de minimumtarieven.

 • Tarieven voor ceremoniële taxi's

De minimumtarieven zijn als volgt:

 1. Minimumperiode van 3 opeenvolgende uren: € 90,00 € excl. btw
 2. Voor elk extra uur: € 30,00 € excl. btw
 • Tarieven voor gedeelde taxiritten

De forfaitaire bijdrage van de klant voor een door de overheid geautoriseerde gedeelde taxirit is vastgesteld op 6,00 € per gebruiker per rit. Momenteel is Collecto de enige erkende dienst.

Verplichting om een ticket te geven

Na de rit is de chauffeur verplicht om u een afdruk te geven van het ticket (geen zelfgeschreven ticket) dat overeenkomt met uw rit. Dit ticket vermeldt het nummer van de taxi, de prijs van de rit en allerlei nuttige informatie in geval van klachten of een verloren voorwerp.

Waar vindt u een taxi?

Deze rubriek wordt momenteel herwerkt.

Een klacht of een verloren voorwerp?

Vul dan op deze pagina het klachtenformulier in.