Projectoproep Week van de Mobiliteit 2022

Ter gelegenheid van de Week van de Mobiliteit wil het Gewest scholen en gemeenten aanmoedigen om duurzame mobiliteitsinitatieven uit te werken, om leerlingen, ouders en leerkrachten aan te moedigen om zich op een actieve manier te verplaatsen, en dit zowel onderweg naar school als tijdens de schoolactiviteiten.

Deze oproep is gericht tot alle kleuter-, lagere en secundaire scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle onderwijsnetten kunnen ingaan op deze oproep.

We nodigen u uit om van 16 tot en met 22 september 2022 acties te organiseren in uw school of samen met andere scholen. Het doel van de acties is om gedragswijziging aan te moedigen, om zo het aantal auto’s aan de schoolpoort te verminderen. U kan de acties ook gebruiken om aan het begin van het schooljaar huidige of toekomstige goede gewoontes in de bloemetjes te zetten.

Enkele ideeën voor acties:

 • alternatieven ontwikkelen voor individuele verplaatsingen met de auto (begeleide voetgangersrijen, begeleide fietsrijen...)
 • een (informele) ontmoeting organiseren met de ouders over duurzame en actieve mobiliteit (bv. koffieklets, fiets- of wandeltocht...)
 • educatieve uitstappen organiseren waarbij de verschillende verplaatsingswijzen worden uitgetest en geanalyseerd (te voet, fiets, step, openbaar vervoer...)
 • team-buildingsactiviteit organiseren voor de leerkrachten rond het thema duurzame en actieve mobiliteit (bv. gegidste wandeling in de metro, fietstocht door de stad...)
 • animaties en sensibiliserende acties organiseren met als thema duurzame mobiliteit en de voordelen van de Stad 30
 • een beloningsactiviteit organiseren voor al wie dagelijks te voet of met de fiets naar school komt (bv. verrassingsontbijt, minifuif met fiets-dj...)
 • een (intrascholen) wedstrijd organiseren rond duurzame en actieve mobiliteit
 • de openbare ruimte anders gebruiken (de straat afsluiten voor activiteiten gelinkt aan mobiliteit, parkeerplaatsen een andere invulling geven, een school- of speelstraat testen...)

Budget

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een budget van 70.000 euro ter beschikking om projecten te financieren. Dat geld zal verdeeld worden in functie van het aantal ontvangen en geselecteerde projecten. Enkel projecten die duurzame alternatieven stimuleren voor een traject naar school of voor uitstappen met de school, zullen weerhouden worden. We kijken bij de analyse van de projecten ook in hoeverre deze overeenstemmen met onze visie op de Brusselse schoolmobiliteit:

“Het schoolpubliek verplaatst zich actief en in alle veiligheid”

 • Schoolpubliek = leerlingen, ouders en schoolpersoneel
 • Verplaatst zich = zowel voor woon-school als voor schooluitstappen
 • Actief = te voet, met de step, met de fiets
 • Veiligheid = samenwerking met collega’s verkeersveiligheid

We moedigen u aan om uw projecten jaar na jaar te laten evolueren en om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Onveranderde projecten, die ook zonder externe hulp autonoom door een school kunnen georganiseerd worden, kunnen namelijk niet blijvend integraal gefinancierd worden via deze projectoproep. Het project verankeren binnen een globale en evoluerende mobiliteitsvisie voor de school is een pluspunt.

Uitgaven die gesubsidieerd kunnen worden:

 • materiaal voor de verspreiding van informatie of sensibilisering
 • pedagogisch materiaal om rond het thema actieve en duurzame mobiliteit te werken
 • huur van materiaal voor een activiteit (tijdelijk gebruik van materiaal op de straat met de goedkeuring van de politiezone en de gemeente, tenten...)
 • animaties die duurzame en actieve verplaatsingsmodi aanmoedigen
 • allerlei uitrustingen (fietsparkings, fietsen, steps, fluohesjes, helmen, kaarten…)

Kiezen voor duurzame materialen die meerdere keren gebruikt kunnen worden, is een pluspunt.

Niet-subsidieerbare uitgaven:

 • aankoop van voeding (niet gesubsidieerd tenzij u een gemotiveerde uitzondering aanvraagt)
 • kosten voor een activiteit die plaatsvindt buiten de Week van de Mobiliteit of die geen link heeft met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of met duurzame mobiliteit
 • kosten die al door een andere financiering gedekt worden
 • kosten gelinkt aan het gebruik van auto’s, het faciliteren van autoparking, het leveren van materiaal per wagen...

 

Nadat uw project goedgekeurd is en u van ons een bevestigingsbrief ontvangen heeft, kan u het materiaal aankopen en de diensten bestellen. De terugbetaling ervan gebeurt op basis van het terugbetalingsformulier, de bewijsstukken (facturen, kassatickets) en de betalingsbewijzen en rekeninguittreksels. Voor een aankoop per factuur, moet steeds een rekeninguittreksel toegevoegd worden.

Planning

 • Gelieve voor zondag 20 maart 2022 dit formulier.doc (277.5 KB)  in te vullen en op te sturen naar svp@gob.brussels
 • Week van 18 april 2022: u ontvangt ons antwoord op uw projectvoorstel
 • Van 16 t/m 22 september 2021: uitvoering van uw project tijdens de Week van de Mobiliteit