De Brussel'Air-premie

Zeg je wagen vaarwel en verplaats je gratis in Brussel!

Met de Brussel'Air-premie bindt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de strijd aan tegen de luchtvervuiling door het autoverkeer. Deze premie is bedoeld om de Brusselse automobilisten aan te moedigen hun wagen aan te kant te laten staan voor milieuvriendelijker transportmiddelen: het openbaar vervoer, de fiets, te voet en car sharing.

Iedere inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zijn nummerplaat laat schrappen en in voorkomend geval zijn voertuig laat vernietigen, kan onder bepaalde voorwaarden een Brussel'Air-premie ontvangen.

De Brussel'Air-premie verwijst naar een "mobiliteitspakket" waarvan de inhoud varieert naargelang van de gekozen optie.

 

De voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden geeft een schrapping van een nummerplaat recht op:

  • hetzij een MTB-jaarabonnement én een jaarabonnement Cambio Start;
  • hetzij een fietspremie én een jaarabonnement Cambio Start.

Onder bepaalde voorwaarden geeft een schrapping van een nummerplaat in combinatie met de vernietiging van het desbetreffende voertuig recht op:

  • hetzij een MTB-abonnement en een abonnement Cambio Start, allebei voor één jaar en eenmalig verlengbaar;
  • hetzij een MTB-jaarabonnement en een eenmalig verlengbaar jaarabonnement Cambio Start, en een fietspremie;
  • hetzij een jaarabonnement Cambio Start, eenmalig verlengbaar, en twee fietspremies.


Meer info over de voorwaarden: brusselair-premie.be