Administratieve controle vóór de inschrijving van een landbouwvoertuig

Dit bezoek wordt uitgevoerd op het moment van de eerste inverkeersstelling of op het moment van een verandering van eigenaar.

Een administratief bezoek zal in de volgende gevallen niet worden uitgevoerd:

  • veranderen van een witte naar een rode kentekenplaat, zonder verandering van eigenaar
  • verandering van een witte naar een rode nummerplaat, en tegelijkertijd wordt er een overplaatsing uitgevoerd naar de ouder/kind, de andere echtgenoot of de wettelijk samenwonende persoon
  • in geval van overdracht aan hetzij ouders/kinderen, hetzij aan de andere echtgenoot, hetzij aan de wettelijk samenwonende persoon met behoud van dezelfde nummerplaat