Administratieve controle vóór de registratie van een zwaar bedrijfsvoertuig

Zware voertuigen van de categorieën N2, N3, O2, O3 en O4 die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen, moeten een administratieve controle ondergaan voordat zij op naam van een nieuwe eigenaar worden geregistreerd of opnieuw in het verkeer worden gebracht.

De documenten van de voertuig moeten worden voorgelegd aan een keuringscentrum. Dit centrum geeft de aanvraag tot inschrijving af.