Administratieve keuring vóór de inschrijving van een landbouwaanhangwagen

De keuring wordt uitgevoerd wanneer het voertuig voor het eerst in het verkeer wordt gebracht of wanneer er een verandering van eigenaar plaatsvindt voor alle land- en bosbouwaanhangwagens.

Een administratieve keuring zal niet worden uitgevoerd bij een overplaatsing naar de ouders/kinderen, of naar de andere echtgenoot, of naar de wettelijk samenwonende met behoud van dezelfde nummerplaat.