Lancering van BE4MOVE

Op 20 september 2021 gaat BE4MOVE van start, het intra-Belgische overlegplatform dat de vier administraties bevoegd voor mobiliteit en vervoer samenbrengt:

  • de FOD Mobiliteit en Vervoer (federaal niveau)
  • Brussel Mobiliteit (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • de SPW Mobilité et Infrastructures (Waalse Gewest)
  • het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse Gewest)

De administraties hebben overeenstemming bereikt over een roulerend voorzitterschap en secretariaat. Brussel Mobiliteit is verantwoordelijk voor de eerste ronde, voor de periode september 2021 tot augustus 2022.

De naam van het platform, uitgesproken als Before Move, duidt op de wil om de coördinatie van de Belgische standpunten te versterken alvorens ze op Europees niveau te verdedigen. De naam verwijst ook naar het verband met DG MOVE, de dienst van de Commissie die verantwoordelijk is voor het mobiliteits- en vervoersbeleid van de EU.

De plenaire vergadering van het platform BE4MOVE brengt ieder semester aan het begin van een nieuw EU-Raadsvoorzitterschap de leidend ambtenaren, de eurocoördinatoren en de attachés van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU bijeen om de beleidsprioriteiten en het wetgevingsprogramma van de Commissie te bespreken.

Deze plenaire vergadering mandateert experten van de verschillende mobiliteits- en vervoersadministraties om samen te werken rond specifieke dossiers. Voor transversale dossiers zullen deze mobiliteitsexperten samenwerken met de experten van andere gelijkaardige platforms, zoals ENOVER/CONERE voor het energiebeleid en CCIM/CCPIE voor milieubeleid. Deze uitwisseling van deskundigheid heeft tot doel de doeltreffendheid van België te versterken, zowel bij het innemen van een duidelijk standpunt over vervoerskwesties als bij de implementatie van de Europese regelgeving.

Ondertekening van de BE4MOVE-afsprakennota door de leidend ambtenaren van de 4 betrokken entiteiten: Christophe Vanoerbeek (Directeur-generaal van Brussel Mobiliteit), Emmanuelle Vandamme (Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer), Filip Boelaert (Secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken), Pascal Moens (Directeur Goederentransport en Intermodaliteit van SPW Mobilité et Infrastructures), die Etienne Willame (Directeur-generaal van SPW Mobilité et Infrastructures) verving.

Voor meer informatie: mvanhecke@gob.brussels; ynurtantio@sprb.brussels