Keizer Karellaan

Hinder

Richting Basiliek :

  • Één rijstrook afgesloten
  • Openluchstraat afgesloten

Datum

Verlengd ->30/06/21

Verantwoordelijke

Brussel Mobiliteit

Locatie

aan het kruispunt met de Openluchtstraat

Gemeenten

  • Sint-Agatha-Berchem