Brevetten

Fietsbrevet

Het Fietsbrevet biedt jongeren het perspectief om zelf in te staan voor hun mobiliteit. Omkaderd door hun leerkrachten en/of de lesgevers van Pro Velo, leren de leerlingen van het vijfde (en eventueel zesde) leerjaar in hun onmiddellijke omgeving de basis om veilig en zelfstandig met de fiets te rijden.
Na een intensieve cursus van een dertigtal uur leggen de kinderen een test af in het verkeer en kunnen ze op deze manier het Fietsbrevet halen.

www.provelo.org

Voetgangersbrevet

Dit project wil kinderen van het eerste leerjaar aanleren hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen als voetganger. Het is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Animatoren van Goodplanet leiden de leerkrachten op en begeleiden vervolgens de klassen, samen met het educatieve team, bij hun praktijkoefeningen op de speelplaats en op straat. De kinderen wordt bijgebracht hoe ze een oversteekplaats moeten kiezen en hoe ze veilig kunnen stappen op het trottoir.

Het voetgangersbrevet is een eerste stap in het leerproces m.b.t. mobiliteit en verkeersveiligheid. De bij de opleidingen gebruikte documenten en concrete info over de inschrijving voor dit project zijn beschikbaar op www.goodplanet.be

(Loop)fietsbrevetten VSV

Gemiddeld 1 op de 10 kinderen van het zesde leerjaar is niet geslaagd voor Het Grote Fietsexamen (een praktijktest in het echte verkeer). Doorgaans door gebrek aan ervaring. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelde de VSV een zogenaamde verticale leerlijn fietsen, met een loopfietsbrevet voor de kleinste kleuters, een bronzen fietsbrevet voor de eerste graad, een zilveren voor de tweede graad en een gouden (Het Grote Fietsexamen) voor de derde graad.

www.verkeeropschool.be

Voetgangersbrevetten VSV

Gemiddeld 1 op de 10 kinderen van het vierde leerjaar is niet geslaagd voor Het Grote Voetgangersexamen (een praktijktest in het echte verkeer). Doorgaans door gebrek aan ervaring. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelde de VSV een zogenaamde verticale leerlijn stappen, met een bronzen voetgangersbrevet voor de derde kleuterklas, een zilveren voor de eerste graad en een gouden (Het Grote Voetgangersexamen) voor de tweede graad.

www.verkeeropschool.be