Conformiteit banden landbouwaanhangwagens

Afmetingen

De bandenmaat moet voldoen aan de PVA, COC of een officiële bron.

Symmetrie

Qua afmetingen moet er voldaan worden aan de symmetrie per as of groep van assen.

Laadvermogen (loadindex)

Voor elke as moet de som van de laadvermogens van de banden (omgezet in massa) minstens gelijk zijn aan de minimale MTM voor deze as. Het draagvermogen per band moet ten minste de helft van de MTM van die as in het geval van een eenvoudig samenstel of een kwart van de MTM van de as in het geval van een dubbelstel bedragen, tenzij in het COC anders is bepaald.

Soms herneemt het PVG een laadindex die lager ligt dan de MTM. Deze kunnen worden aanvaard.

De laadvermogens die vermeld worden op het COC houden rekening met de belasting variaties in functie van de druk of van de snelheidsindex.

Snelheidsindex

In het geval van een landbouwvoertuig wordt de snelheidsindex als volgt weergegeven:

 

A1

A3

A5

A6

A7

A8

B

C

D

E

F

G

Max.

Km/h

5

15

25

30

35

40

50

60

65

70

80

90

De snelheidsindex is gelijk aan of hoger dan de minimale index die overeenstemt met de maximale snelheid van het voertuig zoals vermeld in een aanvaardbare bron.