Conformiteit banden landbouwvoertuigen

Afmetingen

Alleen banden toegestaan op basis van aanvaardbare bronnen (PVG, COC, individuele goedkeuring) worden aanvaard. Echter zal de controle op de overeenstemming van de bandenafmetingen niet worden uitgevoerd, vermits dit geen criterium voor afkeur is.

Laadvermogens (loadindex)

Voor elke as moet de som van de laadvermogens van de band (omgezet in massa) ten minste gelijk zijn aan de minimale MTM voor deze as of indien de banden die kunnen gemonteerd worden vermeld staan op het COC, en dat het draagvermogen van de banden die gemonteerd zijn op de as:

  • de MTM overschrijdt: beperking tot de technische MTM van de as
  • de MTM niet overschrijdt: beperking tot het draagvermogen van de banden, met als minimum de lege massa op de betrokken as.

Snelheidsindex

De mogelijke snelheidsindexen voor een landbouwvoertuig worden hieronder weergegeven:

 

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B

C

D

Max km/h

5

10

15

20

25

30

35

40

50

60

65

 

Deze zijn minstens gelijk aan of hoger dan de index die overeenstemt met de maximale snelheid van het voertuig zoals vermeld in een aanvaardbare bron.

De snelheidsindex zal niet nagegaan worden bij de landbouwquads gebouwd voor een snelheid ≤ 40 km/u.