Documenten die nodig zijn om naar de technische inspectie te gaan met een licht bedrijfsvoertuig

Volgende documenten moeten voorgelegd worden tijdens uw bezoek aan de autokeuring. Ga dus steeds na of u over de originele documenten beschikt. Om fraude tegen te gaan worden inderdaad noch fotokopies, noch scans aanvaard in de keuringcentra, met uitzondering van de verzekeringskaart.

  • Belgisch kentekenbewijs
  • Certificaat van overeenstemming - COC
  • Identificatieverslag
  • Verzekeringskaart
  • Laatste technisch keuringsbewijs

Na afloop van uw technische keuringsbewijs wordt u per post of via een andere weg een herinnering in de vorm van een uitnodiging tot verschijnen toegestuurd. De uitnodiging om uw voertuig te laten keuren is geen verplicht document voor de autokeuring Deze kaart heeft enkel als doel u eraan te herinneren dat uw voertuig moet voorgereden worden binnen de twee maanden die de vervaldatum voorafgaan. Deze vervaldatum staat vermeld op het laatste afgeleverde keuringsbewijs. De uitnodiging herneemt ook nuttige informatie zoals de openingsuren van het centrum, de staat waarin het voertuig moet voorgereden worden en de documenten die moeten voorgelegd worden.

U mag uw voertuig voorrijden in één van de 77 keuringscentra die België telt. U hebt dus de keuze en mag een ander centrum bezoeken dan het centrum dat vermeld staat op uw uitnodiging.

Als een voertuig een rood keuringscertificaat heeft gekregen, moet de keuring in hetzelfde technische keuringscentrum worden uitgevoerd.