Documenten die u nodig heeft bij het afleggen van een rijexamen

Documenten voor te leggen bij het afleggen van de risicoperceptietest

Als u houder bent van een nog geldig voorlopig rijbewijs:

 • uw geldige identiteitsbewijs. Let op: een beperkt aantal identiteitsbewijzen wordt toegestaan om te worden toegelaten tot het examen. Worden niet toegestaan: fotokopieën, paspoorten, aangiften verlies identiteitskaart
 • uw voorlopige rijbewijs 36 maanden met als datum van eerste afgifte een datum vóór 01/11/2018, geldig en afgegeven sinds meer dan 3 maanden
 • ofwel uw voorlopige rijbewijs 36 maanden met als datum van eerste afgifte een datum na 31/10/2018, geldig en afgegeven sinds meer dan 9 maanden
 • ofwel uw voorlopige rijbewijs 36 maanden met als datum van eerste afgifte een datum na 31/10/2018, nog geldig en afgegeven sinds meer dan 6 maanden en het bewijs dat u gedurende minstens 14 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd
 • ofwel uw nog geldige voorlopige rijbewijs 18 maanden afgegeven sinds meer dan 3 maanden en het bewijs dat u gedurende minstens 20 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd
 • ofwel uw nog geldige voorlopige rijbewijs 12 maanden
 • indien u al minstens tweemaal niet geslaagd bent, het bewijs dat u gedurende 6 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd na tweemaal niet geslaagd te zijn
 • het bewijs van betaling van de retributie (bij voorafbetaling).

Als u geen houder bent van een nog geldig voorlopig rijbewijs:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • het bewijs dat u gedurende ten minste 30 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd;
 • ofwel een getuigschrift van praktische scholing afgegeven door een erkende rijschool, waaruit blijkt dat u 6 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd, voorgeschreven na het verstrijken van de geldigheidsduur van uw voorlopige rijbewijs en een getuigschrift afgegeven door uw gemeentebestuur waaruit blijkt dat u een scholing heeft gevolgd onder dekking van een voorlopig rijbewijs
 • indien u al minstens tweemaal niet geslaagd bent, het bewijs dat u gedurende 6 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd na tweemaal niet geslaagd te zijn
 • het bewijs van betaling van de retributie (bij voorafbetaling).

 

Documenten voor te leggen op het ogenblik van de proef op de openbare weg

Als u houder bent van een nog geldig voorlopig rijbewijs:

 • uw geldige identiteitsbewijs. Let op: een beperkt aantal identiteitsbewijzen wordt toegestaan om te worden toegelaten tot het examen. Worden niet toegestaan: fotokopieën, paspoorten, aangiften verlies identiteitskaart
 • uw voorlopige rijbewijs 36 maanden met als datum van eerste afgifte een datum vóór 01/11/2018, geldig en afgegeven sinds meer dan 3 maanden
 • ofwel uw voorlopige rijbewijs 36 maanden met als datum van eerste afgifte een datum na 31/10/2018, geldig en afgegeven sinds meer dan 9 maanden
 • ofwel uw voorlopige rijbewijs 36 maanden met als datum van eerste afgifte een datum na 31/10/2018, nog geldig en afgegeven sinds meer dan 6 maanden en het bewijs dat u gedurende minstens 14 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd
 • ofwel uw nog geldige voorlopige rijbewijs 18 maanden afgegeven sinds meer dan 3 maanden en het bewijs dat u gedurende minstens 20 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd
 • ofwel uw nog geldige voorlopige rijbewijs 12 maanden
 • indien u al minstens tweemaal niet geslaagd bent, het bewijs dat u gedurende 6 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd na tweemaal niet geslaagd te zijn
 • het bewijs van betaling van de retributie (bij voorafbetaling).

Als u geen houder bent van een nog geldig voorlopig rijbewijs:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • het bewijs dat u gedurende ten minste 30 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd;
 • ofwel een getuigschrift van praktische scholing afgegeven door een erkende rijschool, waaruit blijkt dat u 6 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd, voorgeschreven na het verstrijken van de geldigheidsduur van uw voorlopige rijbewijs en een getuigschrift afgegeven door uw gemeentebestuur waaruit blijkt dat u een scholing heeft gevolgd onder dekking van een voorlopig rijbewijs
 • indien u al minstens tweemaal niet geslaagd bent, het bewijs dat u gedurende 6 uur praktische scholing aan een erkende rijschool heeft gevolgd na tweemaal niet geslaagd te zijn
 • het bewijs van betaling van de retributie (bij voorafbetaling).

Indien u houder bent van een nog geldig voorlopig rijbewijs en het praktijkexamen met een eigen voertuig aflegt: 

 • het nog geldige verzekeringsbewijs inzake burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee u zich aanbiedt (internationaal verzekeringsbewijs)
 • het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarmee u zich aanbiedt
 • het groene, nog geldige keuringsbewijs van het voertuig waarmee u zich aanbiedt (indien het voertuig onderworpen is aan een technische keuring)
 • het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider of begeleidende persoon, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktijkexamen wordt afgelegd
 • het nog geldige identiteitsdocument, afgegeven in België, van de begeleider of begeleidende persoon;
 • in voorkomend geval het logboek

Indien u beroep heeft gedaan op een erkende rijschool:

 • indien u zich voor het afleggen van het praktijkexamen tot een andere rijschool of tot een andere zetel van deze rijschool wendt dan die waar u de voorgeschreven opleiding heeft doorlopen, een getuigschrift van 2 uur praktische scholing afgegeven door die andere rijschool
 • in voorkomend geval het logboek