Eerste keuring en periodieke keuring landbouwvoertuigen

Alle landbouwvoertuigen moeten voor de eerste keer voorgereden worden voor een technische keuring na de inschrijving. Tijdens dit eerste bezoek na inschrijving worden een technisch keuringsbewijs en een identificatieverslag afgegeven. Een eerste keuring gebeurt in verschillende stappen.

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt. Hij gaat het chassisnummer en de identificatieplaat volgens het Europees certificaat van overeenstemming of niet controleren.

Milieukeuring

Naargelang het voertuigtype wordt een keuring uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetapparaten, nadien door een visuele controle van de uitlaatinrichting door de inspecteur:

  • rookmeting voor de dieselvoertuigen
  • CO-meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen en meting van de lambdawaarde

Weging van het voertuig

Het voertuig wordt in het keuringscentrum gewogen. Op basis van het resultaat van die weging wordt het nuttig laadvermogen berekend. Het verschil tussen de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) en het resultaat van de weging moet groter dan of ten minste gelijk zijn aan 75 kg. Indien het verschil kleiner is wordt het identificatieverslag niet opgesteld en wordt een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur van 15 dagen afgeleverd.

Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de bevestiging, de slag, de slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gekeurd.

Tachograaf

Indien een snelle trekker (Tb) in de land-, tuin-, bosbouw of visteelt wordt gebruikt in een straal van 100 km, kan het voertuig afwijken van de verplichting om uitgerust te zijn met een tachograaf. Voor andere aanwendingen dient er een digitale tachograaf geplaatst te worden.

Eerste keuring

Deze keuring wordt uitgevoerd bij het (opnieuw) inverkeerstellen (met verandering van eigenaar) van alle landbouw – en bosbouwtrekkers op wielen of rupsbanden in rubber. Tijdens deze controle wordt een validatierapport uitgebracht.

Landbouwtrekkers worden ook onderworpen aan periodieke technische controles, afhankelijk van hun gebruik en de maximaal toegestane massa van de landbouwtrekker.

Samenvattende tabel van de eerste controles en de periodieke controles:

 

Eerste keuring + identificatieverslag

Periodieke keuring

Snelheid ≤ 40 km/u(Ta)

Trekker met MTM≤3500 kg

Ja

Nee

(*) zie hieronder

Ja

Nee

3500 kg < MTM < 7500 kg

Ja

Tweejaarlijks

MTM > 7500 kg

Ja

Jaarlijks

 

 

 

Snelheid > 40 km/u (Tb)

Alle landbouwtrekkers

Ja

 

Jaarlijks

*) Alle trekkers die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visteeltdoeleinden.

of

alle trekkers die door wegbeheerders of hun onderaannemers worden gebruikt, wanneer zij worden toegewezen:

  • het onderhoud van de omgeving van de wegen of
  • voor het ruimen van sneeuw tijdens de winterperiode of
  • het uitstrooien op de openbare weg van stoffen om het verkeer te beveiligen bij gevaarlijke weersomstandigheden of dergelijks.