Herkeuring

Een herkeuring moet plaatsvinden wanneer het voertuig een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft gekregen. Het kan dan gaan om een rood keuringsbewijs of om een groen keuringsbewijs met geldigheidsduur beperkt tot 3 maanden (code 3). Op dit keuringsbewijs staat een lijst vermeld met elementen of groepen die geleid hebben tot een beperkte geldigheidsduur of tot het rijverbod. De staat van deze elementen voldoet niet aan de technische reglementaire vereisten en hebben dus een herkeuring tot gevolg.

Het doel van deze herkeuring is na te gaan of de waargenomen gebreken hersteld werden om een groen keuringsbewijs met normale geldigheidsduur te kunnen afleveren.

De herkeuring moet verplicht plaatsvinden in hetzelfde keuringscentrum dan het centrum dat het keuringsbewijs heeft afgeleverd. Indien het voertuig niet op tijd wordt voorgereden zal naargelang de termijn vermeld op het keuringsbewijs een nieuwe volledige keuring plaatshebben in plaats van een eenvoudige herkeuring.