Jaarlijkse periodieke keuring lichte bedrijfsvoertuigen

De eerste periodieke keuring heeft plaatst 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 1 jaar.

Voor lichte bedrijfsvoertuigen bestemd voor speciale doeleinden, zoals de verhuur met chauffeur of autorijscholen, gebeurt de eerste periodieke keuring 6 maand na de eerste keuring. Nadien wordt de basisperiodiciteit van 6 maand tussen de verscheidene periodieke keuringen in principe behouden.

De periodieke keuring gebeurt in verschillende stappen.

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur eerst de geldigheid van de vereiste documenten controleren en nagaan of deze overeenstemmen met het aangeboden voertuig. Daartoe controleert hij het chassisnummer op het voertuig en op alle documenten en controleert hij de aanwezigheid van het identificatieplaatje.

Milieukeuring

Afhankelijk van het type voertuig wordt een uitlaatgasemissietest uitgevoerd met behulp van meetapparatuur en vervolgens aangevuld met een visuele inspectie door de inspecteur van het uitlaatsysteem:

 • rookmeting (opaciteit) voor dieselvoertuigen
 • CO-meting van uitlaatgassen voor benzine- of LPGvoertuigen en bewaking van de lambda-waarde.

Weging van het voertuig

Bij een periodieke keuring wordt enkel een weging uitgevoerd, zoals tijdens een eerste keuring, indien een verbouwing wordt waargenomen of is aangegeven die een invloed kan hebben op de TARRA van het voertuig.

Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gecontroleerd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

Reminrichting: de keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur wanneer het voertuig op het brug of in de put staat.

 • bedrijfsrem
 • hulprem
 • parkeerrem

Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen: de keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

 • grootlichten
 • dimlichten
 • standlichten
 • richtingaanwijzers
 • stoplichten
 • achtermistlichten

Stuurinrichting en stuur: het stuursysteem wordt bediend vanaf de brug of de put. De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur wanneer het voertuig op het brug of in de put staat.

De carrosserie, chassis en chassistoebehoren

Gezichtsveld

 • ruiten
 • achteruitkijkspiegels
 • ruitenwissers