Jaarlijkse periodieke keuring personenwagen

De eerste periodieke keuring wordt uitgevoerd 1 jaar na het eerste bezoek of 2 jaar als het voertuig recht heeft op een bonus. Daarna is de basisperiode tussen de volgende periodieke keuringen normaal gesproken 1 jaar, behalve voor bonussen.

Bonussysteem

Onder bonussysteem verstaat men dat deze jaarlijkse periodiciteit tot op 2 jaar kan gebracht worden indien het voertuig aan alle volgende punten voldoet:

  • een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid moet afgeleverd worden na de laatste periodieke keuring
  • de kilometerstand van het voertuig bedraagt nog geen 100.000 kilometers
  • het voertuig wordt tijdig voorgereden
  • het voertuig is maximaal 6 jaar oud
  • indien het voertuig een aanhangwagen trekt, de maximale toegelaten massa van deze mag 750 kg niet overschrijden

In dat geval krijgt het voertuig een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 2 jaar. De voertuigen die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen kunnen niet genieten van de tweejaarlijkse keuring en moeten jaarlijks voorgereden worden.

Het bonussysteem is van toepassing op de wagens, de wagens voor dubbel gebruik en de minibussen, behalve indien de bovengenoemde voertuigen uitgerust zijn met een koppelingssysteem bestemd voor het trekken van aanhangwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 750 kg. Deze voertuigen blijven onderworpen aan de jaarlijkse keuring. Voertuigen bestemd voor het betalend vervoer van personen, rijschoolvoertuigen en voertuigen die verhuurd worden met chauffeur blijven een periodiciteit van 6 maanden behouden.