Keuring trekhaak

Voertuigen met een koppeling of een fietsendrager met een maximaal toegestane massa (MAM) ≤ 750 kg mogen slechts een gedeeltelijke controle van de koppeling ondergaan:

  • voor de eerste inverkeerstelling in België
  • onmiddellijk vanaf de plaatsing van de uitrusting

En nadien

  • tijdens de eerste keuring wanneer het voertuig 4 jaar oud is
  • tijdens elke periodieke keuring na de eerste keuring

 

Het voertuig is minder dan 4 jaar oud: een gedeeltelijke keuring wordt uitgevoerd die de controle inhoudt van de koppelingsinrichting en de bevestiging ervan. Op het einde van de keuring wordt een keuringsbewijs afgeleverd met de vermelding "normaal gebruik (koppeling)" met een geldigheidsduur gaande tot het ogenblik waarop het voertuig 4 jaar oud wordt.

Het voertuig is meer dan 4 jaar oud: een volledige keuring wordt doorgevoerd tijdens de eerste keuring of de daaropvolgende periodieke keuringen. De koppelingsinrichting en de bevestiging worden steeds gecontroleerd. Op het einde van de keuring wordt een keuringsbewijs afgeleverd met de vermelding "normaal gebruik (koppeling)" met een geldigheidsduur van 1 jaar. De voertuigen uitgerust met een trekhaak of een fietsendrager kunnen genieten van het bonussysteem indien ze voldoen aan de vereiste voorwaarden.

Voertuigen met een koppeling waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 750 kg bedraagt, moeten een volledige keuring ondergaan:

  • voor de eerste inverkeerstelling in België
  • na een nieuwe inverkeerstelling in België
  • onmiddellijk vanaf de plaatsing van de uitrusting

en nadien

  • bij het eerste bezoek wanneer het voertuig vier jaar oud is
  • bij elke jaarlijkse periodieke inspectie na het eerste bezoek

Een volledige keuring wordt doorgevoerd tijdens de eerste keuring of de daaropvolgende periodieke keuringen. De koppelingsinrichting en de bevestiging worden steeds gecontroleerd.

Op het einde van de keuring wordt een keuringsbewijs afgeleverd met de vermelding "aanhangwagentrekkend voertuig" met een geldigheidsduur van 1 jaar. Deze voertuigen uitgerust met een trekhaak (MTM > 750 kg) kunnen niet genieten van het bonussysteem.