Koninginneplein

Simulation de la place de la Reine réaménagée
Status : Studie

Herinrichting van het Koninginneplein en omgeving

Het project voor de herinrichting van het Koninginneplein strekt zich uit over het hele plein, over de Koningsstraat tussen de Cornet de Grezstraat en de Poststraat en over een deel van de Dupontstraat, de Poststraat en de de Beughemstraat. Doel is het onderbenutte plein tot leven te brengen en de veiligheid en het comfort van actieve weggebruikers en het openbaar vervoer te verbeteren. Dit project kwam tot stand met burgerparticipatie.

Het voorplein van de beschermde Koninklijke Sinte-Mariakerk wordt een ontmoetingszone, een ‘Stadsalon’. Om tot meer inclusiviteit te komen gaat specifieke aandacht naar vrouwen en kinderen en worden ludieke elementen zoals een hinkelspel in het project geïntegreerd. Op het plein worden de stoepen verbreed en van de rijweg gescheiden met lage beplantingen. 

Vlot en comfortabel openbaar vervoer

Rue Royale, vue direction place de la Reine De bestaande openbaarvervoerhaltes op en rond het plein worden gegroepeerd in de Koningsstraat, tussen de Cornet de Grezstraat en de Poststraat. Aan de halte moet het autoverkeer over de tramsporen, alleen zo kan de halte ingericht worden volgens de meest recente toegankelijkheidsnormen. Hierdoor zijn er ook minder rijstroken waardoor oversteken makkelijker en veiliger wordt. 

Dankzij de verschuiving van het autoverkeer komt er ook ruimte vrij voor een fietspad. Dat zal achter de halte komen en met een niveauverschil onderscheiden worden van de stoep. Eens voorbij de halte, loopt de fietsroute verder over de rijweg. Er komen ook bijkomende fietsboxen en fietsparkeerplaatsen voor gewone en bakfietsen. 

Het hele plein wordt ingericht als woonerf, behalve het stukje Paleizenstraat naast de kerk. De kruispunten worden heringericht om doorgaand verkeer te beperken. Voor voetgangers en fietsers blijft de verbinding van het plein met de Dupontstraat, de Poststraat en de de Beughemstraat verzekerd en doorgaand verkeer wordt er beperkt. Een aantal autobewegingen wordt ook aangepast om bestaande conflictzones te beveiligen. Van het Koninginneplein kan alleen nog richting Kruidtuin gereden worden, vanuit de Poststraat alleen nog richting Liedtsplein. 

Door de reorganisatie van de verkeersstromen kan gesnoeid worden in het aantal verkeerslichten. Alleen aan het kruispunt van de Paleizenstraat met het Koninginneplein en de Dupontstraat blijven ze behouden. 

De parkeerplaatsen op het plein worden afgeschaft en dit zal worden opgevangen door het gedeeld gebruik van de parkeerplaatsen van de (overheids)instellingen in de buurt. 

Groenvoorzieningen zorgen voor meer en beter zichtbare verbindingen met de bestaande groene ruimtes in de buurt: het Koningin-Groenpark en de tuin van het Huis der Kunsten. In totaal wordt 1750 m² groen aangeplant, waarvan 500 m² op het plein zelf. 

De openbare verlichting wordt vernieuwd met energiezuinige ledlampen die warm wit licht uitstralen. De beschermde Sinte-Mariakerk blijft in de kijker staan met de sfeerverlichting die er eerder voor uitgewerkt werd. 

Algemene info

Technische details

Gemeenten

  • Schaarbeek
Alle projecten