Onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG)

Brussel Mobiliteit onderzoekt het verplaatsingsgedrag van de Brusselaars. In deze enquête worden mobiliteitskenmerken en -gewoontes van gezinnen en personen bestudeerd.

Wat leert dit onderzoek ons?

We krijgen een helicopterperspectief van de Brusselse mobiliteit. Zo weten we bijvoorbeeld sinds de laatste editie dat 36% van de verplaatsingen van Brusselaars te voet gebeurt, 9% met de fiets, 22% met bus/tram/metro en 27% met de auto(als bestuurder of passagier). We weten dat Brusselaars gemiddeld 2,9 verplaatsingen per dag maken, en dat 86% van deze verplaatsingen intern in het gewest zijn, wat betekent dat het start- en eindpunt binnen het gewest ligt. We weten ook dat de gemiddelde verplaatsingsafstand voor interne verplaatsingen 3,3 km is. We weten dat 46% van de gezinnen een auto bezit (incl. bedrijfswagens), wat dus betekent dat 54% van de Brusselse gezinnen geen auto bezit. Anderzijds bezit 47% van de gezinnen minstens één fiets bezit en zegt wel 70% van de respondenten een MIVB-abonnement te hebben. Maar de grootste waarde van het OVG zit waarschijnlijk in de diepere analyses, waarbij verschillende variabelen gecombineerd kunnen worden, zoals de link tussen gezinsinkomen en autogebruik, de verschillen tussen buurten of tussen leeftijdsgroepen wat betreft het bezit van auto of fiets, of de impact van de afstand op de keuze van vervoersmiddel.

Wie kan deelnemen en hoe verloopt dit?

Een representatieve steekproef van Brusselaars vanaf 6 jaar wordt uit het rijksregister getrokken. Deze mensen worden per brief opgeroepen om online een vragenlijst in te vullen en de verplaatsingen te noteren die ze gedurende een hele dag maken.

Waarom is het belangrijk?

Het is belangrijk dat de overheid de meest recente evolutie van de mobiliteit van haar inwoners opvolgt om gepaste beleidskeuzes te kunnen maken. Het OVG biedt een brede kennisbasis waarmee gevoerd beleid kan geëvalueerd worden én waarmee de relevantie van te voeren beleid kan afgetoetst worden.

Documenten 

Het meest recente onderzoek, OVG 6, liep van oktober 2021 tot en met oktober 2022. Er werden 2.685 enquêtes verzameld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is de eerste meting van het verplaatsingsgedrag sinds de Covid-pandemie.

Dit onderzoek wordt in parallel uitgevoerd in Vlaanderen, zie www.vlaanderen.be