De Troozsquare

Status : Studie

In het kader van stadsvernieuwingscontract 1 "Citroën - Maximiliaanpark - Vergote" heeft Brussel Mobiliteit de opdracht gelanceerd voor een landschapsherinrichtingsproject voor de De Troozsquare. De opdracht zal mee tot stand worden gebracht met het studiebureau BUUR - part of Sweco.

De uitdagingen voor deze ruimte zijn talrijk: een gezellige ontmoetingsruimte creëren, de ecologische weerbaarheid verhogen, en de economische dynamiek ontwikkelen.

Wat is een Stadsvernieuwingscontract ?

Een stadsvernieuwingscontract is een gewestelijke programma dat middelen, energie en projecten concentreert op een gebied met meerdere gemeenten, met als prioriteit de openbare ruimte en het stedelijke weefsel verbeteren, infrastructuur en woningen bouwen en milieu- en economische kwaliteit verbeteren.

Algemene info

Gemeenten

  • Stad Brussel
Alle projecten