Gulden Vlieslaan - Waterloolaan

Status : Vergunning toegekend

Het Brussels Gewest wil een nieuw uitzicht geven aan de Gulden-Vlieslaan en de Waterloolaan, meer bepaald de bovengrondse ruimte tussen de Naamse Poort en het rondpunt met de Louizalaan.

De werken zullen worden uitgevoerd door Beliris.

De ambitie van het project is om de wijk opnieuw aan te leggen in lijn met de noden van haar inwoners, handelaars en gebruikers, maar tegelijk ook om de symbolische rol van de wijk in het Brusselse gewest te versterken.

Het project wil dus een nieuwe, kwalitatieve openbare ruimte creëren, die de voorbijgangers aanzet om lokale horeca en winkels te bezoeken, en ook om er enkele uren te pauzeren. Het project voorziet de heraanleg van de bestrating, het reorganiseren van de verkeer van autos, fietsen, voetgangers alsook de parkings (auto en fiets), de aanplantingen, nieuwe voorstellen voor verlichting, overwegen of er een of meer kunstwerken moeten opgesteld worden en het voorzien van nieuwe ontmoetingsplaatsen.

De overheden hebben in 2015 al een eerste fase met raadplegingen georganiseerd  om richting te geven aan het werk. Vijf bureaus werden geselecteerd en hebben een schets en ontwerpvoorstel ingediend. Omwonenden en handelaars zijn toen uitgenodigd in meerdere vergaderingen rond de grote uitdagingen waar de architectuurwedstrijd mee rekening moest houden.

Het project werd door het Gewest via een wedstrijd toevertrouwd aan het team: atelier Bruno Fortier - Polo architects – Arcadis - CityTools.

 

Algemene info

Gemeenten

  • Stad Brussel
  • Elsene
  • Sint-Gillis
Alle projecten