Ninoofsesteenweg

La chaussée de Ninove après réaménagement
Status : Studie

Dit project beoogt de herinrichting van gevel tot gevel van de Ninoofsesteenweg, tussen de gewestgrens en de Mettewielaan. De openbare ruimte is er momenteel in slechte staat en is niet kwalitatief. Bovendien is er helemaal geen groen. Een opknapbeurt dringt zich dus op.

Comfort en veiligheid

De trottoirs worden heraangelegd en verbreed en er komen veilige oversteekplaatsen voor voetgangers langs voetgangersroutes en bij schoolingangen. Er komen afgescheiden, veilige fietspaden aan beide kanten van de rijbaan. De rijbaan wordt opnieuw ingericht en blijft 2x2 rijstroken hebben, of soms meer, meer bepaald aan de kruispunten. Er is ook een busstrook voorzien bij het naderen van het Mettewie-kruispunt.

Bomen

Er worden drie bomenrijen voorzien: één in het midden van de steenweg en twee tussen de parkeerplaatsen.  Door de ondergrond waterdoorlatend te maken, wordt infiltratie van regenwater mogelijk om overstromingsproblemen aan te pakken.

Parkeren

Er is aandacht besteed aan het behoud van de nodige parkeerplaatsen en het vergemakkelijken van de toegang tot lokale bedrijven. Het aantal parkeerplaatsen zal echter worden verminderd om te voldoen aan de verkeersveiligheidseisen voor iedereen, om de aanplant van bomen mogelijk te maken en om leverzones en fietsenstallingen te voorzien.

La chaussée de Ninove après réaménagement

Algemene info

Gemeenten

  • Anderlecht
  • Sint-Jans-Molenbeek

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Alle projecten