Vanderveldesquare

Status : Studie

In het kader van het stadsvernieuwingscontract 3 "Weststation" start Brussel Mobiliteit met de studie over de herinrichting van de Vanderveldesquare, het Albert I-plein en de Bergensesteenweg die deze twee gebieden met elkaar verbindt. De missie zal worden uitgevoerd door het consortium ORG-BSS in het kader van het "Beeldkwaliteitsplan".

Ambities

Voor de Vanderveldesquare worden verschillende ambities voorop gesteld om het plein om te vormen tot een helder en overzichtelijk geheel dat aangepast is aan de verschillende soorten actieve gebruikers (voetgangers, fietsers, …). Er zal worden onderzocht hoe de Vanderveldesquare een kwaliteitsvolle openbare ruimte en ontmoetingsruimte zou kunnen worden voor zowel de inwoners van de wijken Kuregem en Wayez als passanten.

Net zoals het Vanderveldeplein is ook het Albert I-plein vandaag een ruimte die sterk versnipperd is . Het studiebureau zal in de loop van de maand oktober samen met de inwoners het volledige potentieel van het plein in kaart brengen. Hoe kan dit plein terug een kwalitatieve openbare ruimte worden? Kan het Albert I-plein opnieuw een centrale publieke rol voor de Kuregem-wijk gaan spelen? En hoe kan dit dan gerealiseerd worden?

Wat is een Stadsvernieuwingscontract ?

Een stadsvernieuwingscontract is een gewestelijke programma dat middelen, energie en projecten concentreert op een gebied met meerdere gemeenten, met als prioriteit de openbare ruimte en het stedelijke weefsel verbeteren, infrastructuur en woningen bouwen en milieu- en economische kwaliteit verbeteren.

Algemene info

Gemeenten

  • Anderlecht

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Alle projecten