Vanderveldesquare

Status : Vergunning toegekend

Een update voor de Vanderveldesquare

Het doel? Versnipperde zones (Vanderveldesquare, Albert-I-plein, Bergensesteenweg) omvormen tot één coherente en kwaliteitsvolle openbare ruimte die Kuregem beter verbindt met het stadscentrum.

Het project maakt deel uit van de stadsvernieuwingscontracten nr. 3 van Anderlecht. Het studiebureau (consortium OGR BAS SMET) is sinds 2021 aan het werk en heeft daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de mening van de buurtbewoners en verenigingen: interviews in de openbare ruimte, thematische workshops met buurtverenigingen, collectieve avondwandelingen, enz. Dit ambitieuze project is nu een feit en brengt een aantal belangrijke verbeteringen in deze strategische wijk van Brussel!

Een samenhangende openbare ruimte

De aanleg van groene ruimten, de verfraaiing van de trottoirs, de installatie van fonteinen, de aanleg van trappen naar het kanaal en het gebruik van kwaliteitsmaterialen zullen een mooie visuele identiteit creëren en de ruimte aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. Het kanaal wordt visueel en functioneel geïntegreerd in de nieuwe openbare ruimte.

Een multimodale ruimte

Een mobiliteitshub zal de interactie tussen verschillende vormen van vervoer, zoals bussen, trams, fietsen en voetgangers, vergemakkelijken. Dit knooppunt zal zorgen voor betere verbindingen tussen de verschillende spelers die betrokken zijn bij mobiliteit. Het doel is ook om de commerciële snelheid van het openbaar vervoer en de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Een veilige ruimte

Veiligheid is een prioriteit voor het project. Het kruispunt Vandervelde is in het verleden het toneel geweest van ernstige ongevallen, waaronder dodelijke slachtoffers. Het verkeer is opnieuw ingericht om conflicten tot een minimum te beperken, met verbeterde bewegwijzering en duidelijk afgebakende en beschermde routes/zones voor actieve vervoerswijzen.

 

Algemene info

Gemeenten

  • Anderlecht

Bouwheer

Brussel Mobiliteit

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
0800 94 001

Alle projecten