Rijbewijs AM: opleiding en examen

Om op de openbare weg te mogen rijden, hebt u een rijbewijs nodig.

Voor de volgende voertuigen heeft u een rijbewijs AM nodig: 

 • Bromfietsen waarvan de maximumsnelheid hoger is dan 25 km/u
 • Lichte vierwielers
 • Speedpedelecs

Dit rijbewijs kunt u behalen door:

 • eerst een theoretisch examen af te leggen na een opleiding door uzelf of via een rijschool
 • het volgen van een rijopleiding van minimaal 4 uur in een rijschool
 • pas na het volgen van deze opleiding, kunt u deelnemen aan een praktisch rijexamen op een terrein zonder verkeer

Opgelet! Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst afgeleverd in juli 2010 in enkele pilootgemeenten en vanaf 2013 in alle gemeenten. Rijbewijzen in bankkaartmodel hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar en dus moeten de eerste rijbewijzen hernieuwd worden. Iedereen heeft de plicht om de administratieve einddatum van zijn rijbewijs zelf op te volgen en de hernieuwing van zijn rijbewijs op tijd aan te vragen.

De theoretische opleiding

U voorbereiden op het theoretisch examen kan op twee manieren: door zelfstudie of door lessen te volgen in een erkende rijschool met een minimumduur van 6 uren.

Voordelen van een opleiding via een erkende rijschool:

 • De lesgever is op de hoogte van de allerlaatste wetgeving.
 • Het is een volledige opleiding waarin alle aspecten van het examen aan bod komen.
 • Mogelijkheid om de meerkeuzevragen te oefenen zoals op het examen op computers die ter beschikking staan in de autorijscholen.
 • Didactisch leerproces en visuele voorstellingen.
 • Afgifte van een certificaat.

Meer info:


Het theoretisch examen

Vanaf de leeftijd van 15 jaar en 9 maanden mag u deelnemen aan het theoretisch examen. Dit kost 15 euro. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee examencentra: Anderlecht en Schaarbeek.

Examenverloop: een audiovisuele proef met 40 meerkeuzevragen op de computer in het Nederlands of Frans. Om te slagen moet u minstens 33/40 halen.

Speciale sessies van het theoretisch examen: enkel op afspraak.

 • Examens met een tolk voor de talen Duits of Engels,aangeduid door het examencentrum en vergoed door de kandidaat.
 • Examens met een doventolk, aangeduid door het examencentrum en vergoed door de kandidaat.
 • Is uw mentale of intellectuele vermogen of graad van alfabetisme ontoereikend? Dan kunt u vragen om het examen af te leggen in een speciale sessie. Om tot een speciale sessie toegelaten te worden, moet u een getuigschrift of attest van een centrum voor leerlingenbegeleiding, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering voorleggen.

Geslaagd voor het theoretisch examen? Dan ontvangt u een getuigschrift dat 3 jaar geldig is. U moet het praktische examen dus afleggen binnen de 3 jaar nadat u geslaagd bent voor het theoretisch examen.

Uitsluiting: wordt u betrapt op bedrog? Dan bent u niet geslaagd en mag u gedurende een periode van één jaar niet meer deelnemen aan dit examen.

Verstoort u door uw gedrag het verloop van het examen? Dan bent u niet geslaagd en mag u gedurende een periode van zes maanden niet meer deelnemen aan dit examen.


De praktische opleiding

Voor uw praktische opleiding moet u minstens 4 uren les volgen in een erkende rijschool. In deze categorie bestaat er geen voorlopig rijbewijs. U kunt dus niet op de openbare weg oefenen met uw eigen voertuig. 


Het praktisch examen

Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag u deelnemen aan het praktisch examen. Dit kost 10 euro. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee examencentra: Anderlecht en Schaarbeek.

Verloop van het examen:

Het examen wordt afgelegd op een terrein zonder verkeer. U wordt beoordeeld op basis van een proef waarin u toont dat u de bedieningsorganen van uw voertuig kent en van het uitvoeren van 4 maneuvers.

 • Maneuvers voor bromfietsen met twee wielen:
 1. Slalom
 2. In lussen rijden 
 3. Over een afstand van 10m tussen twee evenwijdige lijnen stapvoets rijden
 4. Plots remmen 
 • Maneuvers voor bromfietsen met meer dan twee wielen:
 1. In rechte lijn achteruitrijden
 2. Keren in een straat
 3. Vooruit in een garage rijden
 4. Parkeren tussen 2 voertuigen