Rood keuringsbewijs

Het rood keuringsbewijs wordt uitgereikt wanneer het voertuig technische gebreken vertoont die de veiligheid van de bestuurder, de inzittenden of de andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen.

Er bestaan twee soorten rode keuringsbewijzen.

Het rood keuringsbewijs met verbod tot het verkeer (Code 1)

Code 1 wordt vermeld wanneer het voertuig ernstige technische tekortkomingen vertoont zoals remmen die niet goed werken. Het voertuig mag niet meer op de openbare weg rijden behalve zonder passagiers en enkel om de kortste weg af te leggen tussen het keuringscentrum en de woonplaats van de klant of de werkplaats van de hersteller en omgekeerd. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Verboden tot het verkeer".

Het rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 14 dagen (Code 2)

Code 2 wordt vermeld indien het voertuig technische tekortkomingen vertoont die zo vlug mogelijk moeten hersteld worden, maar die van dien aard zijn dat het voertuig voorlopig wel op de openbare weg mag rijden. Het voertuig zal moeten herkeurd worden binnen de 14 dagen.

Niettemin moet het voertuig onmiddellijk hersteld worden of een wijziging ondergaan om conform de reglementering te zijn. De eigenaar van het voertuig draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gevolg die hij geeft aan deze plicht en het gebruik die hij maakt van het voertuig gedurende deze gewezen periode van 15 dagen. Ingeval van een geschil voor de rechtbank, betreffende bijvoorbeeld een ernstig ongeval, zal de rechter moeten uitmaken of aan de onmiddellijke herstelling is gevolg gegeven. Daarom is het van belang dat de eigenaar het bewijs kan leveren van een onmiddellijke herstelling binnen de 15 dagen.

Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring".